Gerçek Müslümanlık Elbise ile Belirlenmez

“Gerçek Müslümanlık Elbise ile Belirlenmez” Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, gerçek Müslümanlığın elbiseyle belirlenmediğini, takva boyutuna bağlı olduğunu ifade etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akorda Sarayı’nda Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (Müftülüğü) yetkililerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, radikal dini akımlarla mücadelede devletin müftülüğe destek olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Marat Tajin, Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Yermekbayev, Başmüftü Yerjan Mayemerov ve başmüftü yardımcılarının hazır bulunduğu görüşmede Kazakistan halkının hayatında dinin özel rolü ile din ve devlet ilişkilerini düzenleme konuları değerlendirildi. Devletin din ve vatandaşın inancı konusuna önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Nazarbayev,…

Oku

Maturidi Görüşlerinin Temel Dinamiği

Maturidi Görüşlerinin Temel Dinamiği Maturidi’ye göre hareket noktamız nakil ve akıl olmalıdır. Ona göre ‘nakil’den maksat Kur’an ve sünnettir. Yani hadislerdir. Mutezile’nin akıl ile nakil (Kur’an ve sünnet) çelişirse nakli (Kur’an ve sünnet) bırakıp aklı öne almalarına şiddetle karşıdır. Maturidi akıl ve nakli uzlaştırır. Mutedildir. Tekfirden sakınır. Maturidi aklın en güçlü ayırıcı aygıt olduğunu söyler. O’na göre Kelime-i Şehadet ve kıbleye dönüş mümin olmayı gerektirir. Fıkhi bakışı: Fıkıhta Hanefilere tabidir. Fıkıhta metodolojisi nakil (Kur’an ve sünnet) ve akıldır. Kıyasa önem verir. Rey (Kur’an, sünnet, akıl, kıyas metodunu esas alanlar) ekolünden…

Oku

Maturidi nedir? Maturidilik mezhebi YGS’de soru oldu

Maturidi nedir? Maturidilik mezhebi YGS’de soru oldu Maturidi Nedir? Maturidi mezhebi YGS’de soru oldu. Maturidi sorusu Twitter’da en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Bir çok kimsenin ilk kez duyduğu Maturidilik karşısında adaylar ne cevap vereceğini şaşırdı. YGS’de sorulan sorulardan biri de mezhep sorusuydu. Sorunun şıkları arasında yer alan Mâtürîdîlik ise adayların kafalarını karıştırdı. Din kültürü ve Ahlak bilgisi sınavında yer alan bu sorunun cevabı, bir çok aday tarafından sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Adaylar, anlamanı bilmedikleri bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı bile.  Mâtüridîlik, ünlü Türk din bilgini Matüridî’nin, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu…

Oku

Devlet sırtını Maturidi’ye yaslamışsa…

Devlet sırtını Maturidi’ye yaslamışsa… Bir fotoğrafın bendeki karşılığı)- Türkiye Cumhuriyeti bir “hüdayinabit” değildir… Gelmişi, geçmişi vardır. 1923’te bir anda tarih sahnesine çıkıvermiş hiç değildir. Geçmişi olduğunun bin türlü delili, bin türlü örneği vardır. Bunlardan sadece ikisi bile Türkiye Cumhuriyeti’nin hüdayinabit olmadığının göstergesidir. Biri bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) temeli olan Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunun 2225’nci yılını kutluyoruz. (Mete Han’ın ordusu MÖ 209’da kurulmuştu) İkincisi, 20’nci yüzyılın hemen başında Osmanlı’da kurulan Teşkilatı Mahsusa’yı Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) atası kabul ediyoruz. Bu iki örneği niye verdiğime gelince… Az biraz sabredin. AMELDE HANEFİ,…

Oku

İmam Maturidi – Nihat Hatipoğlu

İmam Maturidi Özbekistan’ın Semerkant şehri yakınlarında doğdu. İsmini köyünden aldı. Doğumu kesin bilinmemekle beraber 863- 944 arasıdır. İmamı Azam’ın (Ebu Hanife) akaitle -inançla- ilgili görüşlerini disipline etti. Mutezile’ye karşı İmamı Azam’ın ‘Fıkhu’l Ekber’ kitabındaki fikirleri savundu. Görüşlerinin yayılmasında ‘Cüzcani’nin etkisi çok olmuştur. Nesefiler olarak da bilinen üç alim -Ebul Muin Nesefi, Burhaneddin Nesefi, Necmuddin Nesefi görüşlerini yaydı. İbn Himam, Taftazani gibi güçlü alimler, kelam -İslam felsefi de denilebilir- ilminin yayılmasında Maturidi’yi takip ettiler. Ehli sünnetin güçlü savunucularındandı. İmamul-huda- hidayet önderi, kelamcıların lideri lakaplarıyla tanınır. 31 Mart 2017, Cuma, Sabah Gazetesi,…

Oku