Bu Kategoridesiniz : 07 Ekim 2017 Cumartesi 06:38

Ahmed Yesevi’nin Şiirlerinde İman Esasları

Ahmed Yesevi’nin Şiirlerinde İman Esasları

Dr. Osman ORAL

Özet

Hoca Ahmed Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan‟ın Sayram şehrinde dünyaya gelmiş müslüman Türk âlimidir. Onun din anlayışı ve öğretileri, tarih boyunca Türk boylarının müslüman kimliklerinin korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları olmuş, sağlam bir dînî ve ahlâkî hayat sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar sürdürmüştür. Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Anadolu Türkleri‟nin dînî anlayış ve inançlarında geniş tesirler icra ettiğinden “Pîr-i Türkistan” ve “Hâce-i Türkistan” ünvânlarıyla anılmıştır. Ahmed Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurmuş ve tarihte ilk Türk tarikat kurucusu olmuştur. Onun, Türkler arasında özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Yesevî dervişleri, Orta Asya ve Anadolu halkının İslâm dinini kabul etmesinde etkili olmuşlardır. Ahmed Yesevî‟nin Divan-ı Hikmet‟teki şiirleri, Allah ve Hz. Muhammed sevgisi ile dini motiflerde doludur. Bu makâlede onun şiirlerinde imân ve akâid esasları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevî, Hikmetler, İmân, İslâm, TürkESSENTIALS OF FAITH IN THE POEMS AHMED YESEWI

Abstract

Khoja Ahmed Yasawi was a prominent Turkish Muslim scholar who was born in Sayram, Kazakhstan in the second half of XI century. His understanding and the teachings of religion helped Turkish tribes to protect their Muslim identity throughout history to the present time and contributed them to practice a sound religious and moral life. He was also known as “Pir-i Turkistan” and “Haja-i Turkistan” due to his wide influence on religious understanding and beliefs of people in Central Asia, the Caucasus, the Balkans and Anatolia. Ahmed Yesevî is the founder of the sect of Yesevîlik, and he is also considered as the first Turkish sect founder. He has a special place and importance among Turks. Yesevî dervishes contributed to the acceptance the Islamic religion of the people of Central Asia and Anatolia. The poems of Ahmed Yesevî in the Divan-ı Hikmet are full of love of Allah and the Prophet Muhammad of religious motifs. This article examines faith and the essentials of faith in his poems.

Keywords: Ahmed Yasawi, Wisdoms, Faith, Islam, Turkish

Makalenin devamı için tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

 benzer haberler

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler  

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu  

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti  

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti