ALLAHIN AHLAKİLİĞİ SORUNU

Allahın-ahlakiliği-sorunu-210x300İslam kelamında kaza-kader, husn-kubh, halk´ulefal. ta´dil-tecvir ve salah-aslah üst başlıklarıyla tartışılan konu, muhteva itibariyle hep Allah´ın ahlakî zatiyeti olmuştur. Bu tartışma başından beri iki ana damara ayrılır: Birincisi, tevhidi esas alan ve Allah´ı güç ile özdeşleştiren ve Onu bu yolla tenzih eden ve hep onun haklarını savunan Eşarilikte, diğeri, adaleti esas alan ve Allah´ı mutlak iyilikle özdeşleştiren ve Onu ahlâk ile tenzih´ etmeye çalışan ve hukukullahı koruduğu gibi insanın da haklarını korumaya çalışan Mu’tezile’ de tecessüm eder.

Bizim Allah tasavvurumuz bizim dünyamızda uzun süreden beri kimin zengin, kimin fakir olacağını, fiyatları, kazaları, felaketleri vakitsiz ölümleri… vs. “ilahi kader” adı altında meşrulaşmaktan başka neye yarıyor? İnsan özgürlüğünün bu en büyük rakibini, bu yanlış imajı öldürmenin zamanı geldi mi? Diğer türlü, Kur’an’daki Adaletin Allah’ı nasıl geeri gelebilir?

İlgili Yazılar