"AKADEMİK YAYINLAR" kategorisi

Entelektüel Milliyetçilik Hanefilik

Entelektüel Milliyetçilik Hanefilik

İslam’ın Yerelleştirilmesine Tepki Olarak Entelektüel Milliyetçilik: Hanefîlik Örneği Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün Özet İlk fetihler sırasında İslam, farklı kültür ve inançtan halkların yaşadığı coğrafyalara...

Devamını Oku
İslâm’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâtürîdî’nin Yaklaşımı

İslâm’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâtürîdî’nin Yaklaşımı

İnanç Ve Düşünce Özgürlüğü Bağlamında İslâm’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâtürîdî’nin Yaklaşımı Yrd. Doç Dr. Recep ÖNAL Sonuç Mâtürîdî, kılıç ve savaş ile...

Devamını Oku
Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Kaynağı Maturidilik

Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Kaynağı Maturidilik

Hacı Bektaş Veli Öğretisinde İtikadi Unsurların Menşei Sıddık KORKMAZ Giriş Hacı Bektaş Velî öğretisindeki itikadi unsurların İslam inancından kaynaklandığı herhangi bir tartışmaya gerek duyulmayacak derecede...

Devamını Oku
Maturidiye Göre Dinlerarası Diyalog

Maturidiye Göre Dinlerarası Diyalog

Maturidiye Göre Dinlerarası Diyalog Dr.Recep Önal Sonuç Mâtürîdî, insanların benimsedikleri din, mezhep ve yolların çeşitli olduklarını bir realite olarak kabul etmiş, bunlar arasında Allah katında...

Devamını Oku
Maturidi’nin Türk Kültüründeki Yeri

Maturidi’nin Türk Kültüründeki Yeri

Matüridî’nin Türk Kültüründeki Yeri Yrd. Doç. Dr.A. Vehbi Ecer Erciyes Üniv. Emekli Öğr. Üyesi Giriş Bir toplumun kimliğini koruyarak devam etmesi, o toplumun millî kültürüne...

Devamını Oku
Stratejik Konumda Maturidi Örtülü Bilgi

Stratejik Konumda Maturidi Örtülü Bilgi

Çağdaş Zamanların Çözümlemelerinde Bir Güç Faktörü Olarak Mâturîdî Yrd. Doç. Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ Giriş Bu çalışmada Mâturîdî hakkındaki verili birtakım yargılar desteklenmemiş veya sabitleştirilmiş görüşlere...

Devamını Oku
Kendi Mezhebini Bilmeyen Din Adamlarımız

Kendi Mezhebini Bilmeyen Din Adamlarımız

Kendi mezhebini bilmeyen din adamlarımız Doç. Dr. İkbal VURUCU Din Görevlilerinin Ebu Hanife ve İmâm Mâturîdî Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Denizli İli Örneğinde Bir Araştırma) Araştırmanın Problemi...

Devamını Oku
Maturidi Kimdir ? Maturidilik Nedir ?

Maturidi Kimdir ? Maturidilik Nedir ?

BİLİNEN VE BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İMAM MÂTURÎDÎ 1. Maveraünnehir ve Semerkand’da Siyasî ve Dinî Ortam             Maveraünnehir, Ceyhun nehrinin doğu tarafı olup, İslam’dan önce Hayatıla, İslam’dan...

Devamını Oku
Maturidi-Makaleler

Maturidi-Makaleler

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar BİR TÜRK BİLGİNİ İMAM MATURİDİ_NİN İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKILARI-MEHMET ZEKİ İŞCAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNDE MATURİDİ TEMSİLCİLERİ-AHMET AK Din Görevlilerinin Ebu Hanife...

Devamını Oku
Maturidi-Dergi Yayınları

Maturidi-Dergi Yayınları

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ABDÜLKADİR EL-HAMZAVİ_NİN ER-RİSALETÜ_L-HAMZAVİYYE Fİ BEYANİ HAKİKATİ_L-FARK BEYNE KESBİ_L-EŞ_ARİYYE VE_L-MATURİDİYYE ADLI ESER-GÜVENÇ ŞENSOY ABU MANSUR AL- MATURİDİ -PROF.DR MUHAMMED B.TAVİT...

Devamını Oku
Farabi – Doktora Tezleri

Farabi – Doktora Tezleri

FARABİ’ NİN MUTLULUK ANLAYIŞI FARABİ’DE AHLAK VE AHLAK EĞİTİMİ FÂRÂBÎ’DE ÎKÂ’ TEORİSİ FÂRÂBÎ’DE SİYASET FELSEFESİ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 1-FÂRÂBÎ’NİN DİL VE ANLAM KURAMI 2-FÂRÂBÎ’NİN DİL...

Devamını Oku
İbni Rüşd – Yüksek Lisans Tezleri

İbni Rüşd – Yüksek Lisans Tezleri

İBN RÜŞD FELSEFESİNDE TANRI’NIN BİLGİSİ MESELESİ İBN-İ RÜŞD’DE METODOLOJİ İBN RÜŞD’ÜN İBN SİNA’YI ELEŞTİRİSİ İBN-İ RÜŞD’ÜN BİDAYETÜ’L-MÜCTEHİD ADLI ESERİNDE AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Devamını Oku
Uluğ Bey – Makaleler

Uluğ Bey – Makaleler

OSMANLI ASTRONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

Devamını Oku
Ermeni Meselesi – Yüksek Lisans Tezleri

Ermeni Meselesi – Yüksek Lisans Tezleri

ABD’NİN ERMENİ POLİTİKASI 1890-1920 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİ (1856-1920) CUMHURİYET’İN İLANINA KADAR OLAN SÜREÇTE ABD-OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ABD’NİN ERMENİ POLİTİKASI DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE...

Devamını Oku
Ermeni Meselesi – Doktora Tezleri

Ermeni Meselesi – Doktora Tezleri

2000Lİ YILLARDA ERMENİSTAN VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIKTAN PRAGMATİK İŞBİRLİĞİNE BELGELERE GÖRE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE KATLİAM VE SOYKIRIM İDDİALARI DİVAN-I HARB-İ ÖRFİLER VE ERMENİ TEHCİRİ...

Devamını Oku
Ermeni Meselesi – Makaleler

Ermeni Meselesi – Makaleler

ERMENİ MESELESİNİN DOĞUŞUNDA VE GELİŞİMİNDE İNGİLTERE’NİN ETKİSİ 2. ABDÜLHAMİT VE KÜRTLER-ERMENİLER KAYNAKÇALI ERMENİ MESELESİ KRONOLOJİSİ LOZAN KONFERANSINDA ERMENİ MESELESİ

Devamını Oku
İbni Miskeveyh – Yüksek Lisans Tezleri

İbni Miskeveyh – Yüksek Lisans Tezleri

İBN-İ MİSKEVEYH VE TARİH ANLAYIŞI

Devamını Oku
İbni Rüşd – Makaleler

İbni Rüşd – Makaleler

İBN RÜŞD’ÜN PROJESİ: FELSEFE-DİN UZLAŞIMI FELSEFEDEN KELAMA YÖNTEM VE İÇERİK ELEŞTİRİSİNDE İBN RÜŞD’ÜN KELAM KARŞITLIĞI İBN RÜŞD’ÜN FELSEFE-DİN ÇÖZÜMLEMESİNİN ARİSTOTELYEN KÖKENLERİ ÜZERİNE MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ’NİN İBN...

Devamını Oku
Nasiruddin Tusi – Doktora Tezleri

Nasiruddin Tusi – Doktora Tezleri

NASİRUDDİN TÛSÎ’NİN İBN SİNACILIĞI

Devamını Oku
Nasiruddin Tusi – Yüksek Lisans Tezleri

Nasiruddin Tusi – Yüksek Lisans Tezleri

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ İLMİ FAALİYETLERİ ABDU’L-CEMİL BİN MUHAMMED RIZA’ E’N-NASIRİ E’T-TUSİ KİTAB-I TÜRKİ İSLAM FELSEFESİNDE AİLE AHLÂKI NASÎRUDDİN ET TÛSÎ ÖRNEĞİ

Devamını Oku