"AKADEMİK YAYINLAR" kategorisi

Ermeni Meselesi – Yüksek Lisans Tezleri

Ermeni Meselesi – Yüksek Lisans Tezleri

ABD’NİN ERMENİ POLİTİKASI 1890-1920 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİ (1856-1920) CUMHURİYET’İN İLANINA KADAR OLAN SÜREÇTE ABD-OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ABD’NİN ERMENİ POLİTİKASI DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE...

Devamını Oku
Ermeni Meselesi – Doktora Tezleri

Ermeni Meselesi – Doktora Tezleri

2000Lİ YILLARDA ERMENİSTAN VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIKTAN PRAGMATİK İŞBİRLİĞİNE BELGELERE GÖRE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE KATLİAM VE SOYKIRIM İDDİALARI DİVAN-I HARB-İ ÖRFİLER VE ERMENİ TEHCİRİ...

Devamını Oku
Ermeni Meselesi – Makaleler

Ermeni Meselesi – Makaleler

ERMENİ MESELESİNİN DOĞUŞUNDA VE GELİŞİMİNDE İNGİLTERE’NİN ETKİSİ 2. ABDÜLHAMİT VE KÜRTLER-ERMENİLER KAYNAKÇALI ERMENİ MESELESİ KRONOLOJİSİ LOZAN KONFERANSINDA ERMENİ MESELESİ

Devamını Oku
İbni Miskeveyh – Yüksek Lisans Tezleri

İbni Miskeveyh – Yüksek Lisans Tezleri

İBN-İ MİSKEVEYH VE TARİH ANLAYIŞI

Devamını Oku
İbni Rüşd – Makaleler

İbni Rüşd – Makaleler

İBN RÜŞD’ÜN PROJESİ: FELSEFE-DİN UZLAŞIMI FELSEFEDEN KELAMA YÖNTEM VE İÇERİK ELEŞTİRİSİNDE İBN RÜŞD’ÜN KELAM KARŞITLIĞI İBN RÜŞD’ÜN FELSEFE-DİN ÇÖZÜMLEMESİNİN ARİSTOTELYEN KÖKENLERİ ÜZERİNE MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ’NİN İBN...

Devamını Oku
Nasiruddin Tusi – Doktora Tezleri

Nasiruddin Tusi – Doktora Tezleri

NASİRUDDİN TÛSÎ’NİN İBN SİNACILIĞI

Devamını Oku
Nasiruddin Tusi – Yüksek Lisans Tezleri

Nasiruddin Tusi – Yüksek Lisans Tezleri

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ İLMİ FAALİYETLERİ ABDU’L-CEMİL BİN MUHAMMED RIZA’ E’N-NASIRİ E’T-TUSİ KİTAB-I TÜRKİ İSLAM FELSEFESİNDE AİLE AHLÂKI NASÎRUDDİN ET TÛSÎ ÖRNEĞİ

Devamını Oku
Nasiruddin Tusi – Makaleler

Nasiruddin Tusi – Makaleler

HÂCE NASÎRÜDDÎN MUHAMMED ET-TÛSÎ’NİN İNTİHALCİLİĞİ NASÎREDDİN TÛSÎ’NİN BİLİM VE FELSEFEDEKİ YERİ NASREDDİN TUSİ HAYATI, ESERLERİ, DİN VE TOPLUM GÖRÜŞÜ

Devamını Oku
Farabi – Yüksek Lisans Tezleri

Farabi – Yüksek Lisans Tezleri

ARİSTO VE FARABİ’DE MUTLULUK DÜŞÜNCESİ ARİSTOTELES İLE FÂRÂBÎ’NİN MEKÂN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ ARİSTOTELES’TE VE FÂRÂBÎ’DE ÖZGÜR İRADE BİLGİ EDİNME SÜRECİNDE PLATON VE FARABİ’NİN İDEALAR KURAMININ ROLÜ...

Devamını Oku
İbni Sina – Doktora Tezleri

İbni Sina – Doktora Tezleri

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 İBN SÎNÂ’DA BİLİMSEL KANITLAMA TEORİSİ İBNİ SİNA VE GAZZALİ’DE VAHİY ANLAYIŞI İBN SİNA’DAN ELMALILI’YA İHLAS SURESİ FELSEFÎ TEFSİR GELENEĞİ BİR...

Devamını Oku
İbni Sina – Yüksek Lisans Tezleri

İbni Sina – Yüksek Lisans Tezleri

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ARİSTOTELES, İBN SİNA VE RAVAİSSON’DA ALIŞKANLIK AHLÂK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FÂRÂBÎ, İBN SÎNÂ VE İBN RÜŞD’DE ESTETİK FELSEFE-KELAM TARTIŞMALARINDA METİN TUTARLILIĞI...

Devamını Oku
İbni Sina – Makaleler

İbni Sina – Makaleler

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ALİ SUAVÎ’NİN “SALAMAN VE ABSAL” HİKÂYELERİ İLE İLGİLİ YAZISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İBN SÎNÂ’NIN METAFİZİK DELİLİ İBN SÎNÂ’ DA AŞK...

Devamını Oku
El Yazma Eserler Kaynakçası

El Yazma Eserler Kaynakçası

Akkirmani,Muhammed ,Risale fi meşiyyeti’llah ,Süleymaniye  Ktp ,Fatih Böl:Nu:5353/2,v. 10b -11a.(Meşiat  konusunda Maturidi  ve Eşari  arasındaki farklılığı ele alan Osmanlıca  iki varaklık bir risale ) Akkirmani,Muhammed...

Devamını Oku
İlmi Eserler Kaynakçası

İlmi Eserler Kaynakçası

4.Diğer Diller Allards,Michel S.J., Le Proble’me Des Atributs Dıvıns,Editions De L’imprimerie Cathologue,Beyrouth 1965,s. 419-27 Brokelmann,C.Geschichte Der Arabichen Literature,Leiden 1943. Brockelmann,Carl, Tarihu’l edebil-arabi,çev.Komisyon,Mısır 1993,II.433-435 Gimaret,D.,Theories de...

Devamını Oku
Maturidi-Doktora Tezleri

Maturidi-Doktora Tezleri

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar EL-MATURİDİ_NİN TELAVİLATÜL KURAN_ININ DİRAYET TEFSİRİ AÇISINDAN TAHLİLİ-ÖMER FARUK BİLGİN İLK DÖNEM SÜNNİ KELAMINDA ULUHİYET ANLAYIŞI-M.ŞÜKRÜ KILIÇ MATURİDİ_NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ŞER-HİKMET...

Devamını Oku
Maturidi-Yüksek Lisans Tezleri

Maturidi-Yüksek Lisans Tezleri

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar EBU MANSUR EL MATURİDİ_NİN TEVİLATÜL KURAN ADLI TEFSİRİNİN EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLERİLMESİ-AHMET SAİD TUNÇPINAR EHLİ SÜNNET EKOLLERİNDEN EŞARİLİK...

Devamını Oku
HADİS

HADİS

KAZA VE KADERLE İLGİLİ HADİSLERİN İNCELENMESİ İLK DÖNEM KELAM KAYNAKLARINDA EHLİ KİTAP ANLAYIŞI HZ.İSA’NIN NÜZULÜ MESELESİ, DİNİ ve POLİTİK YAKLAŞIMLAR HZ.PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE KADER KAVRAMI HANEFÎ...

Devamını Oku
KELAM

KELAM

MATURİDİ’NİN MUTEZİLE ELEŞTİRİSİ MATURİDİ’NİN KELAM SİSTEMİNDE EHLİ KİTAP ANLAYIŞI MATURİDİ’DE ALLAH-ALEM İLİŞKİSİ EBU HANİFE’NİN KADER İNSAN FİİLLERİ ve BÜYÜK GÜNAH HAKKINDA GÖRÜŞLERİ SEYYİD BEYİN KELAMİ...

Devamını Oku
Maturidi-Yabancı Kaynaklar

Maturidi-Yabancı Kaynaklar

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 THE IDEA OF SUBECTİVE FAITH IN AL-MATURIDI_S THEOLOGY-YASİN RAMAZAN BAŞARAN THE AUTHENTİCİTY OF THE MANSUCRPT OF MATURİDİ_S KİTAB AL-TAWHİD-A...

Devamını Oku
Kitabüt Tevhid-Arapça

Kitabüt Tevhid-Arapça

Maturidinin Günümüze Ulaşmış Temel Eserlerinden Biri Türkçeye Tercüme Edilmiştir. Kitabüt Tevhid from maturidiyesevi

Devamını Oku