"Dini Kitaplar" kategorisi

Dernek Yayınımız Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife Kitabı Yayınladı

Dernek Yayınımız Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife Kitabı Yayınladı

SATIN AL Prof. Dr. Ahmet Faruk Sinanoğlu — İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Hulusi Arslan — İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Necmettin Bardakçı — Süleyman Demirel...

Devamını Oku
Yılın İlmi Kalitesi En Yüksek Eseri

Yılın İlmi Kalitesi En Yüksek Eseri

  SELEFİLİK – İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri İslam düşünce tarihinde dinin anlaşılma biçimi ile ilgili olarak ortaya çıkan zihniyetlerden bir tanesi de selefi zihniyettir. Bu zihniyet,...

Devamını Oku
Maturidi’de Kadın Algısı – Dr. Hülya Terzioğlu

Maturidi’de Kadın Algısı – Dr. Hülya Terzioğlu

“Onlar kızlara karşı kibirleniyor ve onları diri diri gömüyorlar. Onlara denir ki: “Siz kızlara karşı nasıl böyle kibirlenirsiniz? Eşleriniz de, onlardandır. Rağbet ettiğiniz erkek çocuklar...

Devamını Oku
Mezhep Taassubu-Temel Yeşilyurt

Mezhep Taassubu-Temel Yeşilyurt

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının Mezhep Taassubu, Hak ve Adalet, Hayat Hakkı, Hak Duyarlığı, Irkçılık, İffet ve Onur, İslam ve...

Devamını Oku
Çağdaş İnanç Problemleri-Temel Yeşilyurt

Çağdaş İnanç Problemleri-Temel Yeşilyurt

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İslam dini kategorik olarak inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç alandan oluşur. İman alanı temel alan olup,...

Devamını Oku
Maturidilik ve Hadis Maturidi Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelami Hadislerin İncelenmesi

Maturidilik ve Hadis Maturidi Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelami Hadislerin İncelenmesi

Maturidilik ve Hadis Doç. Dr. Nuri Tuğlu – RAĞBET YAYINLARI İmam Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Türkistan’ın önemli ilim merkezlerinden biri olan Semerkand’da doğmuş ve orada yaşamış...

Devamını Oku
Maturidi’de İnsan Özgürlüğü – Harun Işık

Maturidi’de İnsan Özgürlüğü – Harun Işık

Ehli sünnet ekolünün önemli alimlerinden olan Maturidi insan özgürlüğü sorununu, eyleme yönler tayin ettiği yöntem ışığında temellendirmeye çalışmaktadır. Onun açısından eylemin meydana gelmesinde biri yaratma...

Devamını Oku
Türk Düşünce Hayatında Maturidilik – Hanifi Özcan

Türk Düşünce Hayatında Maturidilik – Hanifi Özcan

Fıkhi kurallardan ahlaka geçmek, dolayısıyla “amel”den “ahlak” türetmek yani amelini ve ibadetini yapan kimseyi aynı zamanda ahlaklı saymak ve ahlaken üstün göstermek Maturidi’nin düşünce sistemine...

Devamını Oku
TÜRKLER ve İSLAM TASAVVURU – Sönmez KUTLU

TÜRKLER ve İSLAM TASAVVURU – Sönmez KUTLU

Türk toplulukları, tarihî süreçte çeşitli dinlerle temasa geçtiler, fakat herhangi bir dine topluca girmediler. İslâm gelmeden önce gök tanrı inancı etrafında şekillenen Türk dinî inançlarına...

Devamını Oku
İMAM MATURİDİ’DE AKIL VAHİY İLİŞKİSİ – Hülya ALPER

İMAM MATURİDİ’DE AKIL VAHİY İLİŞKİSİ – Hülya ALPER

Ehl-i sünnet kelâmının kurucularından Mâtürîdî, İslâm düşünce geleneği içinde göz ardı edilemez bir yere sahiptir. Bu büyük düşünürün, akıl-vahiy ilişkisini anlama biçimi, günümüzde farklı söylemlerle...

Devamını Oku
MÂTÜRÎDÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI – Şaban Ali DÜZGÜN

MÂTÜRÎDÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI – Şaban Ali DÜZGÜN

Türklerin Müslüman olma sürecinde önemli bir rol oynamasına ve günümüzde dünyanın her köşesinde çok sayıda taraftarı olmasına rağmen yeteri kadar araştırılıp gün yüzüne çıkarılmamış olan...

Devamını Oku
İmam Maturidi ve Maturidilik-Sönmez Kutlu

İmam Maturidi ve Maturidilik-Sönmez Kutlu

Mâturîdî, İslam düşüncesinde ortaya çıkan farklı din anlayışları içerisinde ‘akılcı-hadarî din anlayışı’nın en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Bu anlayışın temelleri, her ne kadar Ebû Hanîfe tarafından...

Devamını Oku
MATÜRİDİYYE AKAİDİ – Bekir TOPALOĞLU

MATÜRİDİYYE AKAİDİ – Bekir TOPALOĞLU

İmam Sabuni, bu önemli eserde bir yandan doğru itikadın nasıl olacağını açıklarken, bir yandan da gerek diğer itikadi fırkaların görüşlerinin butlanını izah ederek gerek de...

Devamını Oku
İRADE HÜRRİYETİ ve İMAM MATURİDİ – M. Saim YEPREM

İRADE HÜRRİYETİ ve İMAM MATURİDİ – M. Saim YEPREM

O halde problem temelinden çözülemezdir, çözülemiye-cektir. İnkârın da bir çözüm olmadığı apaçık bir gerçektir.Sevgili Peygamberimizin (s.a.) ve onun yolunda giden sahâbe-i kiramın (r.a.) ve selef-i...

Devamını Oku
MÂTURÎDÎ’NİN TEFSİR ANLAYIŞI – Talip ÖZDEŞ

MÂTURÎDÎ’NİN TEFSİR ANLAYIŞI – Talip ÖZDEŞ

Mâturîdî ve Kur’an tefsiri üzerine uzun bir çalışmanın sonucu olarak yazılmış bu eser, konuyla ilgili boşluğu doldurmak için atılmış önemli bir adım…

Devamını Oku
İSLAM TASAVUFUNUN MESELELERİ

İSLAM TASAVUFUNUN MESELELERİ

İslâmın Bugünkü Meseleleri’nden farklı olarak sadece İslam tasavvufunun meselelerini ele almakta, fakat sosyolojik yaklaşımı ve inceleme metoduyla bir bakıma onu tamamlamaktadır. Tasavvufun İslâm’daki yeri nedir?...

Devamını Oku
İSLAMIN BUGÜNKÜ MESELELERİ

İSLAMIN BUGÜNKÜ MESELELERİ

Yüzyılımızın ikinci yarısı “İslam’ın Uyanışı” denilen bir olaya şahit oldu. Bu uyanış bir yandan İslam ülkelerinin siyasi ve iktisadi güç kazanmaları şeklinde ortaya çıkarken, bir...

Devamını Oku
MATURİDİDE BİLGİ PROBLEMİ – Hanifi ÖZCAN

MATURİDİDE BİLGİ PROBLEMİ – Hanifi ÖZCAN

Bilgi, çok eskiden beri filozofları meşgul eden bir konudur. Meselâ “bilgi nedir?” sorusunu Platon a kadar götürmek mümkündür. Yaklaşık XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılın...

Devamını Oku
Mutluluğun Kazanılması – Farabi

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

Fârâbî, MS 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk-İslâm filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslâm’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur....

Devamını Oku
İdeal Devlet – Farabi

İdeal Devlet – Farabi

Fârâbî, MS 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk-İslâm filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslâm’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur....

Devamını Oku