"Osman ORAL" kategorisi

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler Dr. Osman ORAL Özet Asr Sûresi, kısa olmakla beraber Kur’ân’daki bütün tavsiye...

Devamını Oku
Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu Dr. Osman ORAL Özet Kadının yaratılışı, kız çocuk, eş ve anne olarak konumu, erkek karşısındaki statüsü, ferdî ve içtimaî...

Devamını Oku
Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti Dr. Osman ORAL Özet Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat olan âhiret hayatı asıl hayattır, mahiyeti hakkında...

Devamını Oku
Mâtürîdî’ye Göre Hayvanların Yaratılış Hikmetleri

Mâtürîdî’ye Göre Hayvanların Yaratılış Hikmetleri

Mâtürîdî’ye Göre Hayvanların Yaratılış Hikmetleri Dr. Osman ORAL Özet Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö.333/944), Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin...

Devamını Oku
Mâtürîdî’nin Kader Görüşü

Mâtürîdî’nin Kader Görüşü

Mâtürîdî’nin Kader Görüşü Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL Özet Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v.333/944), Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin...

Devamını Oku
Hoca Ahmed Yesevî’ye Göre Peygamberlerden Alınacak Hikmetler

Hoca Ahmed Yesevî’ye Göre Peygamberlerden Alınacak Hikmetler

Hoca Ahmed Yesevî’ye Göre Peygamberlerden Alınacak Hikmetler Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL Özet Peygamber gönderilmesinin gereği olmadığını savunan felsefi akımlara ve düşüncelere karşı Yüce Allah’ın...

Devamını Oku
Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Kader Ve Tevekkül İnancı

Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Kader Ve Tevekkül İnancı

Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Kader Ve Tevekkül İnancı Dr. Osman ORAL Özet İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy (ö. 1936), Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in...

Devamını Oku
Mâtürîdî’de Akıl Ve Yaratılış Hikmeti

Mâtürîdî’de Akıl Ve Yaratılış Hikmeti

Mâtürîdî’de Akıl Ve Yaratılış Hikmeti Dr. Osman ORAL ÖZET Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v.333/944), Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. Ona göre âlemde yaratılan...

Devamını Oku
Mâturîdî‘de Sabır, Şükür Ve Hikmet İlişkisi

Mâturîdî‘de Sabır, Şükür Ve Hikmet İlişkisi

Mâturîdî‘de Sabır, Şükür Ve Hikmet İlişkisi Dr. Osman ORAL Öz Sabır, başa gelen sıkıntı ve belâlar karşısında, metanet gösterip olumsuzlukları olumlu kılma, şükür ise Allah‘tan...

Devamını Oku
Mâtürîdî’ye Göre Peygamberlerin Gönderiliş Hikmetleri

Mâtürîdî’ye Göre Peygamberlerin Gönderiliş Hikmetleri

Mâtürîdî’ye Göre Peygamberlerin Gönderiliş Hikmetleri Dr. Osman ORAL Özet Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biridir. Ona göre âlemde yaratılan her...

Devamını Oku
İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Öğretmenleri, Öğrencileri Ve İlmi Kişiliği

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Öğretmenleri, Öğrencileri Ve İlmi Kişiliği

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Öğretmenleri, Öğrencileri Ve İlmi Kişiliği Dr. Osman ORAL “İlmin beyninden bahsediyorum. Ebû Hanîfe gerçekten fakih ve âlim birisiydi. O zekâsıyla,...

Devamını Oku
Mâtürîdî’de İnşirâh Sûresi Ve Psiko-Sosyal İmânî Hikmetler

Mâtürîdî’de İnşirâh Sûresi Ve Psiko-Sosyal İmânî Hikmetler

Mâtürîdî’de İnşirâh Sûresi Ve Psiko-Sosyal İmânî Hikmetler Dr. Osman ORAL Hz. Peygamber‟in tebliğin ilk dönemlerinde mâruz kaldığı psikolojik ve sosyolojik sıkıntılar karşısında kendisini ve fakirlikten...

Devamını Oku
Mâtürîdî’ye Göre İhlâs Sûresi’nde Allah Tasavvuru Ve Tevhid Sorunu

Mâtürîdî’ye Göre İhlâs Sûresi’nde Allah Tasavvuru Ve Tevhid Sorunu

Mâtürîdî’ye Göre İhlâs Sûresi’nde Allah Tasavvuru Ve Tevhid Sorunu Dr. Osman ORAL Allah’ın var ve bir olduğu, eşi ve ortağı bulunmadığı demek olan tevhid, İslâm‟ın...

Devamını Oku
Maturidi’nin Hikmet Anlayışı

Maturidi’nin Hikmet Anlayışı

MÂTÜRÎDÎ’NİN HİKMET ANLAYIŞI Osman ORAL Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2014 Danışman: Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT KISA ÖZET Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Türk ve...

Devamını Oku
Ahmed Yesevi’nin Şiirlerinde İman Esasları

Ahmed Yesevi’nin Şiirlerinde İman Esasları

Ahmed Yesevi’nin Şiirlerinde İman Esasları Dr. Osman ORAL Özet Hoca Ahmed Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan‟ın Sayram şehrinde dünyaya gelmiş müslüman Türk âlimidir. Onun...

Devamını Oku
Hoca Ahmed Yesevî’nin Cennet Ve Cehennem Çekişmesi Şiirindeki Hikmetler

Hoca Ahmed Yesevî’nin Cennet Ve Cehennem Çekişmesi Şiirindeki Hikmetler

HOCA AHMED YESEVÎ’NİN CENNET VE CEHENNEM ÇEKİŞMESİ ŞİİRİNDEKİ HİKMETLER Özet Hoca Ahmed Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan‟ın Sayram Şehrinde dünyaya gelmiş Müslüman Türk âlimidir....

Devamını Oku