EL-MUVAFAKAT İSLAMİ İLİMLER METODOLOJİSİ – Şatibi

muvafakat-228x300Usûl-i fıkıh ilminin ana kaynaklarından, klasiklerinden biridir Şafiî’nin, Gazzalî’nin, Sadru’ş-şerî’a’nın, İbnu’l-Kayyim’in ve Şevkanî’nin eserleriyle beraber fıkıh ilminin temel taşlarından kabul edilen bu kitap, diğerlerinden “mekâsıdu’ş-şeria”ya yani dinin gayesine ayırdığı geniş alan ile ayrılmaktadır. El-Muvâfakât, bu ve diğer yönleriyle sahasında eşsiz bir eserdir.

İlgili Yazılar