Bu Kategoridesiniz : 22 Mart 2018 Perşembe 03:46

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Öğretmenleri, Öğrencileri Ve İlmi Kişiliği

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Öğretmenleri, Öğrencileri Ve İlmi Kişiliği

Dr. Osman ORAL

“İlmin beyninden bahsediyorum. Ebû Hanîfe gerçekten fakih ve âlim birisiydi. O zekâsıyla, anlayışıyla ilmi öyle keşfetmiştir ki Kendinden sonrakiler bunu yapamamışlardır.”(Abdullah b. Mübarek)

Özet

Hanefî mezhebinin imamı ve büyük müçtehit olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, İslâm’da hukukî düşüncenin ve içtihat anlayışının gelişmesinde önemli payı olan âlimlerden biridir. Onun önderliğinde başlayan ve öğrencilerinin gayret ve çalışmalarıyla gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü de Ebû Hanîfe künyesine nispetle “Hanefî mezhebi” adıyla şöhret bulmuştur. “Büyük imam” anlamına gelen İmâm-ı Âzam sıfatının verilmesi de çağdaşları arasında seçkin bir yere sahip bulunması, hukukî düşünce ve içtihat metodunda belli bir çığır açması, döneminden itibaren birçok fakihin onun görüşleri ve metodu etrafında kümelenmiş olması gibi sebeplerle açıklanmaktadır.

Akla önem veren ve çok ince bir anlayışa sahip olan, dinin ruhuna fevkalade nüfuz etmiş olan Ebû Hanîfe’nin görüşleri ve mezhebi, özellikle Türkler arasında yayılmıştır. Araştırmacılara göre O’nun Türk olma ihtimali yüksektir. Türklerin inançta mezhebinin Mâtüridi, amelde yani fıkıhta Hanefî olmasından dolayı bu mezhebe Hanefî-Mâtüridi geleneği adı da verilmiştir. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok İslâm ülkelerinin tarihte resmi mezhep kabul ettiği, Türkiye’nin % 90 ve daha yukarısı Müslümanlarının “Hanefî” diye meşhur olan görüş sisteminin imamının hayatını ve fikirlerinin bilinmesi İslam’ı öğrenmemizi sağlayacaktır. Bu makalede O’nun hayatı, öğretmenleri, öğrencileri ve fikirleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebû Hanîfe, İmâm-ı Âzam, Hanefîlik

Giriş

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe hayranlık uyandıran bir âlimdir. Bu oranda da onu eleştirenler ve İslam’ı yıkmakla suçlayanlar da olmuştur. Döneminde İslam’ı anlayan ve sonraki nesillere düzgün ve objektif bir şekilde aktarılması sağlayan âlim olması bu çalışmanın önemli etkenlerindendir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe gibi İslam’ı sevdiren, hal ve kal diliyle Müslümanların çoğunluğu tarafından hüsnü kabul görmüş Hanefî görüşü olmuştur. Bu görüşün önderinin hayatı ve görüşlerini sunma gayretiyle bu çalışma hazırlanmıştır.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email

 benzer haberler

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler  

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu  

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti  

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti