Bu Kategoridesiniz : 21 Haziran 2016 Salı 15:15

Maturidi’de İnsan Özgürlüğü – Harun Işık

Ehli sünnet ekolünün önemli alimlerinden olan Maturidi insan özgürlüğü sorununu, eyleme yönler tayin ettiği yöntem ışığında temellendirmeye çalışmaktadır. Onun açısından eylemin meydana gelmesinde biri yaratma diğeri de kazanma (kesb) olmak üzere iki yönü vardır. Bu yöntemlerden yaratmayı Allah ile ilişkilendiren Maturidi, kesbin ise insana ait olduğunu belirtmektedir. Ona göre insan, eylemini gerçekleştirirken herhangi bir baskı ve zorlama altında bulunmaksızın özgür bir şekilde eylemi yapan ve böylece de eylemin sonuçlarını üstlenen olduğunun farkındadır.

Print Friendly, PDF & Email

 benzer haberler

Mezhep Taassubu-Temel Yeşilyurt  

Mezhep Taassubu-Temel Yeşilyurt

Çağdaş İnanç Problemleri-Temel Yeşilyurt  

Çağdaş İnanç Problemleri-Temel Yeşilyurt

Maturidilik ve Hadis Maturidi Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelami Hadislerin İncelenmesi  

Maturidilik ve Hadis Maturidi Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelami Hadislerin İncelenmesi