Bu Kategoridesiniz : 21 Haziran 2016 Salı 15:15

Maturidi’de İnsan Özgürlüğü – Harun Işık

Ehli sünnet ekolünün önemli alimlerinden olan Maturidi insan özgürlüğü sorununu, eyleme yönler tayin ettiği yöntem ışığında temellendirmeye çalışmaktadır. Onun açısından eylemin meydana gelmesinde biri yaratma diğeri de kazanma (kesb) olmak üzere iki yönü vardır. Bu yöntemlerden yaratmayı Allah ile ilişkilendiren Maturidi, kesbin ise insana ait olduğunu belirtmektedir. Ona göre insan, eylemini gerçekleştirirken herhangi bir baskı ve zorlama altında bulunmaksızın özgür bir şekilde eylemi yapan ve böylece de eylemin sonuçlarını üstlenen olduğunun farkındadır.

 benzer haberler

Yılın İlmi Kalitesi En Yüksek Eseri  

Yılın İlmi Kalitesi En Yüksek Eseri

Maturidi’de Kadın Algısı – Dr. Hülya Terzioğlu  

Maturidi’de Kadın Algısı – Dr. Hülya Terzioğlu

Mezhep Taassubu-Temel Yeşilyurt  

Mezhep Taassubu-Temel Yeşilyurt