Bu Kategoridesiniz : / 07 Ocak 2018 Pazar 02:56

Mâtürîdî’de İnşirâh Sûresi Ve Psiko-Sosyal İmânî Hikmetler

Mâtürîdî’de İnşirâh Sûresi Ve Psiko-Sosyal İmânî Hikmetler

Dr. Osman ORAL


Hz. Peygamber‟in tebliğin ilk dönemlerinde mâruz kaldığı psikolojik ve sosyolojik sıkıntılar karşısında kendisini ve fakirlikten dolayı aşağılananları teselli etmek amacıyla İnşirâh Sûresi nâzil olmuştur. Sûrenin başında Hz. Peygamber‟e, “Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?” şeklinde hitap edilerek kendisine sıkıntı veren maddî ve manevî ağır yükün üzerinden kaldırıldığı bildirilir. Daha sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki defa zikredilir. En sonunda Hz. Peygamber üzerinden bütün mü‟minlere boş kaldığı zamanlarda psiko-sosyal işlevlerde bulunmaları, çaba sarfetmeleri ve Allah‟a yönelmeleri emredilir. Bu makâlede Ebû Mansûr el-Mâtürîdî‟ye (ö. 333/944) göre İnşirâh Sûresi‟nde problemlere çözüm arayışlarında işâret edilen psiko-sosyal imânî hikmetler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnşirâh Suresi, İmân, Hikmet, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî

PSYCHO-SOCIAL THE WISDOM OF FAITH AND INSHIRAH (THE EXPANSİON) SURAH IN MATURIDI

Abstract

Inshirah (The Expansion) Surah, in the early part of the Prophet’s preaching itself exposed in the face of difficulties psychological and sociological and in order to comfort those who were mistreated by poverty. At the beginning of the period of The Prophet, “Have We not expanded thee thy breast?” that beset himself by being addressed in the form of financial and moral from the heavy load that has been removed, be informed. Then you are exalted, where are highlighted, and with every hardship comes ease two times where it is mentioned. Finally, all the believers through the prophet in his spare time, psycho-social movements are found in the fact that, to try to turn to Allah and ordered. This article to discussed the wisdom of psycho-social faith in their search for solutions to problems in Inshirah (The Expansion) Surah according Abu Mansur al-Maturidi (d. 333/944).

Keywords: Inshirah (The Expansion) Surah, Faith, The Wisdom, Abu Mansur al-Maturidi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email

 benzer haberler

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler  

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu  

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti  

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti