Bu Kategoridesiniz : 08 Nisan 2018 Pazar 01:19

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Mâtürîdî’de Kadın Algısı Ve Psiko-Sosyal Konumu

Dr. Osman ORAL

Özet

Kadının yaratılışı, kız çocuk, eş ve anne olarak konumu, erkek karşısındaki statüsü, ferdî ve içtimaî hayattaki hak ve yükümlülükleri gibi açılardan tarihsel, kültürel, psikolojik ve sosyolojik olarak tartışılagelen bir husustur. Kur’ân, insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir varlık olarak kabul eder. Yani gerek yaratılış gerekse hak ve sorumluluklar yönünden erkeklerle eşit konumda olan bir kadın portresi çizilir. Dolayısıyla kadın Allah’ın kulu olması bakımından erkekle eşit seviyede; dinî hak ve sorumlulukları da aynı düzeydedir. Günümüzde kadın algısı ve konumu, feminist akımlar ve özgürlükler bağlamında dînî metinler üzerinden hâlen tartışılmakta, eşitlik, hak, adalet, özgürlük ve onur gibi evrensel ölçütlerle kadının konumu belirlenmeye çalışılmaktadır. İslâmî literâtürde kadın algısı ve konumunun temelini dinî kurallar, sosyal ve siyasî çevre, etnik yapı ve İslâm öncesinden gelen kültür mirası belirlemiştir. Kur’ân, psikososyal tutum ve davranış modelleri sunmak amacıyla bazı kadınlardan söz etmektedir. Kelâmî düşüncede kadınların peygamberliği tartışılır. Bu makâlede “Mâtürîdîyye” adlı kelâmî anlayışın kurucusu, Türk-İslâm dünyasının önemli âlimlerinden Ebû Mansur el-Mâtürîdî’nin (ö.333/944) kadın algısı ve psiko-sosyal konumu hakkında görüşleri incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Yaratılış, Hikmet, Psiko-Sosyal, Ebû Mansur el-Mâtürîdî

Makalenin devamını okumak için tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

 benzer haberler

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler  

Mâtürîdî Ve Mehmet Âkif’e Göre Asr Sûresi’nde Hüsrânı Önleyen İmân Tezâhürü Psiko-Sosyal Hikmetler

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti  

Mâtürîdî’ye Göre Ahiretin Yaratılış Hikmeti

Mâtürîdî’ye Göre Hayvanların Yaratılış Hikmetleri  

Mâtürîdî’ye Göre Hayvanların Yaratılış Hikmetleri