Türk Düşünce Hayatında Maturidilik – Hanifi Özcan

türk-düşünce-hayatında-maturidilik-hanifi-özcanFıkhi kurallardan ahlaka geçmek, dolayısıyla “amel”den “ahlak” türetmek yani amelini ve ibadetini yapan kimseyi aynı zamanda ahlaklı saymak ve ahlaken üstün göstermek Maturidi’nin düşünce sistemine uygun değildir. Çünkü onda “amel” imana dahil edilmediği gibi, “ahlak”a da dahil değildir.Ona göre, “amel”de kusuru olanların mutlaka ahlakta da kusurlu olduğu söylenemez. (…) Ayrıca, öyle görünüyor ki, “amel” ile “ahlak” arasında bu anlamda bir ilişki kurmak, ahlaki bakış açısıyla değil, ameli bakış açısıyla yapılan bir işlemdir.

İlgili Yazılar