H. Ahmet ÖZER

Kutsallıklardan Şirk ve İsyana

Kutsallıklardan Şirk ve İsyana

KUTSALLIKLARDAN ŞİRK VE İSYANA (Sence Dergisi 12. Sayı) H. Ahmet ÖZER Yanlışların kutsallaştırıldığı toplumlarda akıldan, bilimden söz etmek mümkün değildir Tarihte insan toplumları incelendiğinde dini...

Devamını Oku
Maturidi Görüşleri Günümüz Sorunlarının Çözümüne Etkisi

Maturidi Görüşleri Günümüz Sorunlarının Çözümüne Etkisi

Medeniyetlerin ilerlemesinde en büyük etken İbni Haldun’a göre  “Bilim ve sanattır” Bilim ve sanatta ilerlemenin birçok belirleyici etkeni vardır ki  bunlardan biride dindir. Avrupa medeniyetinin...

Devamını Oku
İnsanların Akıl Ve Özgürlük Kabiliyetlerinin Önündeki Engeller Ve Maturidi

İnsanların Akıl Ve Özgürlük Kabiliyetlerinin Önündeki Engeller Ve Maturidi

İnsanların Akıl Ve Özgürlük Kabiliyetlerinin Önündeki Dini Engeller Ve Maturidi Evrene nizam verme amacıyla indirilen orijinal vahiy nasıl olmuştur da insanın insan olma özelliklerinin kullanılmasına...

Devamını Oku
Akıl ve Önemi

Akıl ve Önemi

Yunanca’da “Nous”Latince’de “Ratio”ve Türkçe’de “Us” anlamına gelen “Akıl” kelimesi Arapça’da “A.K.L” fiil kökünden türemiş bir mastardır.Sözlükte “yasaklamak,engellemek,devenin ayağını bağlamak, istemek, tutmak, korunmak,sığınmak, bilmek, anlamak, zeka,bilgi,ruh...

Devamını Oku
Aşk……Gönül…….Akıl

Aşk……Gönül…….Akıl

Aşkın kavrama noktası gönül. Gönül karşımıza ilk taş yazıyla Yolluk Tigin ile çıkar.  Taş togıtdım, köngültegi sabımın bitidim: (Taş yontturdum gönüldeki sözümü yazdirdım) Aynı zamanda...

Devamını Oku
Yaşam Devrimdir

Yaşam Devrimdir

Canlı varlıkların en üstünü olarak tasarlanmış insanlık. Gerekli her türlü donanımla da yapılandırılmış. Yaşamının bilincine sahip olabilme yeteneği olan tek canlı… Bilinç, insanları diğer canlılardan...

Devamını Oku