Eda HOLDUR

Bir Sürgün Hikâyesinin Kahramanları: Ahıska Türkleri

Bir Sürgün Hikâyesinin Kahramanları: Ahıska Türkleri

Ahıska kelimesi bir etnik kökenin değil, coğrafi bir bölgenin adıdır ve Ahıska Türkleri de bu coğrafyada yaşayan Türkleri nitelendirmektedir. Coğrafi olarak Ahıska, Kafkasya Bölgesi’nin güneybatısında...

Devamını Oku

Türkiye’de İstihdam

İstihdam, ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır ve kavram olarak bir ekonomide belli bir dönemde mevcut üretim ögelerinin var olan teknolojik düzeye göre hangi oranda kullanıldığını ifade...

Devamını Oku
Tarihten Bir Karakter: Levantenler

Tarihten Bir Karakter: Levantenler

Levanten kelimesi köken olarak “levant” kelimesinden türemiş olmakla birlikte coğrafi olarak özellikle Doğu Akdeniz Bölgesini ifade etmektedir. Levanten kelimesinin üzerinde uzlaşılmış kesin bir tanımı olmamasıyla...

Devamını Oku

Türkoloji’ye Açılan Yeni Bir Pencere: Urum Türkleri

   Etimolojik olarak Rum kelimesinden türetilmiş olan Urumlar ya da Urum Türkleri bugün Ukrayna ve Gürcistan’da yaşamaktadırlar. Özellikle Ukrayna’nın Azak Denizi kıyılarında yaşayan Hıristiyan Urum...

Devamını Oku
Doğu Türkistan

Doğu Türkistan

Doğu Türkistan günümüzde Çin’in üstüne çeşitli baskı kurduğu bir coğrafya ve Türk devletlerinin kanayan yarası olmuştur. Çin’in baskısı bu coğrafyada yaşayan Uygur Türkleri’nin kültürlerini ve...

Devamını Oku

Avrupa’nın Kurumlar Bazında Bütünleşmesi

Avrupa Birliği, Batı’nın “Batı” olmasını sağlayan temel etkenlerden biri ve Türk Dış Politikası’nı derinden etkileyen bir oluşumdur. Bugünkü algıyla “çağdaş devletler düzeni” olan bu oluşumun...

Devamını Oku