Ermamat ERGESHOV

Dinî Gruplararası Önyargıların Azaltılmasında Din Eğitiminin Yeri

Dinî Gruplararası Önyargıların Azaltılmasında Din Eğitiminin Yeri

Dinî Gruplararası Önyargıların Azaltılmasında Din Eğitiminin Yeri Giriş Toplumsal grupları ve toplumu meydana getiren bireyler, bazı istisnalar dışında1 aynı zamanda belli bir inancın mensupları ve...

Devamını Oku
İslam Dünyasında Tarihi Doğru Anlama ve Yazmayla İlgili Önemli Bazı Şahsiyetlerden-Biruni

İslam Dünyasında Tarihi Doğru Anlama ve Yazmayla İlgili Önemli Bazı Şahsiyetlerden-Biruni

İSLAM DÜNYASINDA TARİHİ DOĞRU ANLAMA ve YAZMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI ŞAHSİYETLERDEN – BİRÛNÎ Ermamat ERGESHOV1 Özet Tarihçilik, milli kültürün parçalarının öğrenilmesi, hem kendi hem de...

Devamını Oku
Kırgızistan’da İslam ve Din Eğitimi-Öğretiminin Durumu

Kırgızistan’da İslam ve Din Eğitimi-Öğretiminin Durumu

KIRGIZİSTAN’DA İSLAM ve DİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNİN DURUMU Ermamat ERGESHOV1 GİRİŞ Orta Asya’nın genelinde 1990 yılından itibaren dine karşı kitlesel ilginin artışı, din ve dini kuruluşların tarihi...

Devamını Oku
İçimizdeki Gökyüzü veya Burçlarla İlgili Söylemler

İçimizdeki Gökyüzü veya Burçlarla İlgili Söylemler

İnsanoğlu düşünmeye başladığından beri gökyüzü ile ilgilenmiş, orada olan-biteni anlayabilmek için çaba harcamıştır. Gök cisimlerinin insan hayatı üzerine tesir edip etmediği, yıldızların, ayın, güneşin kuralları...

Devamını Oku