Yusuf KOCATÜRK

Kürt Said’in Gizlenen Risalesi: Atatürk Deccal, Kendisi Mehdi(!)

Kürt Said’in Gizlenen Risalesi: Atatürk Deccal, Kendisi Mehdi(!)

MEHDİCİLİK TİYATROSUNUN SAİD NURSİ SAHNESİ Yusuf Kocatürk Mehdi,  kelime olarak kendisine rehberlik edilen demektir. Ayrıca bütün yollar ve istikametler Allah’tan geldiği için “mehdi” kendisine Allah...

Devamını Oku
Uzlaşma Kültürü

Uzlaşma Kültürü

Uzlaşma Kültürü Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama...

Devamını Oku
Fetö Gibi Tehditlere Karşı Maturidi Çözüm

Fetö Gibi Tehditlere Karşı Maturidi Çözüm

BÂTINİLİK TEHDİDİNE MATURİDİ ÇÖZÜM Bâtınilik Nedir? “Gizli olmak, bir şeyin içyüzünü bilmek” “Bâtıniye” gizli olanı ve bir şeyin içyüzünü bilenler” manasına gelmektedir. Bu kişiler hangi...

Devamını Oku
Değer Üretebilenler Hür İradeli Ahlaki Eylemi Hayatın Ölçüsü Yapanlardır

Değer Üretebilenler Hür İradeli Ahlaki Eylemi Hayatın Ölçüsü Yapanlardır

           Hür iradenin olmadığı yerde ahlaktan bahsetmek anlamsız ve yersizdir. Hür iradesiyle düşünce üretenler, bir değer ortaya koyabilirler.             Değer ve...

Devamını Oku
Milleti İbrahim

Milleti İbrahim

– İbrahim Milletinden kast edilen nedir? – Milleti İbrahim kimlerdir? –Geçmişte ve günümüzde kendilerine İbrahim Milletinden sayıp Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa çağıranlar gerçekten kimlerdir? – Din...

Devamını Oku
Din Algısı Haline Getirilen Mezhep Taassubunun Sosyal Hayata Etkileri

Din Algısı Haline Getirilen Mezhep Taassubunun Sosyal Hayata Etkileri

DİN ALGISI HALİNE GETİRİLEN MEZHEP TAASSUBUNUN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ DİN İSLAMDIR, MEZHEP GÖRÜŞTÜR, MEZHEP DİN DEĞİLDİR. Din Nedir? Kuran’ı Kerim, dini Allah’ın koyduğu, insanın inanç...

Devamını Oku
Bilgisiz İman Akılsız Bilgi Elde Edilemez

Bilgisiz İman Akılsız Bilgi Elde Edilemez

AKIL-İLİM-İMAN İnsan bilerek ve isteyerek yapabilme gücünde olduğundan dolayı sorumludur.1 Sorumlu tutulma onun “akıllı bir varlık” olmasından dolayıdır. O, bu asli özelliğinden dolayı “emaneti yüklenmiş,...

Devamını Oku
Tabiiyet Taklidi, Taklit Taassubu Dinleştirdi

Tabiiyet Taklidi, Taklit Taassubu Dinleştirdi

TABİİYET TAKLİDİ, TAKLİT TAASSUBU DİNLEŞTİRDİ Tabi Olmak Ne Demek? Bir kimsenin, güdümünde olma durumunu anlatan bu kavram ayeti kerimede şöylece kınanmaktadır. “Ey iman edenler! Bizi...

Devamını Oku
ABARTI VE KABARTILAR

ABARTI VE KABARTILAR

KURANDA İNSAN (1) İnsanı en iyi bilen elbette ki onu yaratandır. Allah’u Teâlâ Hazretleri Kuranda insanı anlatıyor.Bu ifadelerden bir bahis üzerinde durmak istiyorum. “O kendilerini...

Devamını Oku
SİZ DOĞRU BİR ŞAHİT OLUN

SİZ DOĞRU BİR ŞAHİT OLUN

“Allah yolunda hakkıyla cihat edin. Sizi o seçti, dinde size güçlük vermedi. Atanız İbrahim’in milletine (uyunuz.) Önceden de bu (Kuran)da da sizi “Müslüman” diye O...

Devamını Oku
ADALET (3)

ADALET (3)

 EDEPSİZLİK ETMEYİN! “Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”(Nahl...

Devamını Oku
GERÇEĞİN TA KENDİSİ

GERÇEĞİN TA KENDİSİ

GERÇEĞİN TA KENDİSİ “Kendinden öncekini doğrulayıcı olarak sana Kitaptan vahiy ettiğimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ALLAH (C.C.) , elbette haber alandır, görendir.”(Fatır Suresi: ayet-31) AÇIKLAMA...

Devamını Oku
ADALET(2)

ADALET(2)

İYİLİK ETTİ İYİLİK BULDU             “Şüphesiz ki Allah,size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle...

Devamını Oku
ADALET(1)

ADALET(1)

ADALETLE İŞTİGAL ETMEYENLER HAYATLARINI HARAM VE GÜNAHLA GEÇİRİRLER ADALET HAYATIMIZIN DÜSTURU OLMALI MÜSLÜMANIN HAYAT DÜSTURU ADALETTİR.                 Adili Mutlak olan Allah u Zülcelâl Hazretleri bizlere...

Devamını Oku
Allah’ın Dostları Kimlerdir?

Allah’ın Dostları Kimlerdir?

 “İyi bil ki Allah’ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (yunus 62.ayet)  “İyi bil ki” dikkat edin ve bilin ki Allah’ın dostlarına” yani Allah’ın sevdiği...

Devamını Oku