Ahmet Yesevi Kimdir? Yesevilik Nedir ?

ahmet yesevi

Türk Tasavvuf anlayışının önderi Ahmet Yesevi Türk Tasavvuf anlayışının önderi olan Ahmet Yesevi hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Türkistan’ın Yesi bölgesine ithafen Yesevi olarak anılmaktadır. Maturidi medreselerinde yetişen Ahmet Yesevi, insanı eğitim ve terbiye yöntemini tamamen Orta Asya Türk Kültürünün özelliklerine uygun bir biçimde sunmuştur. Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi Ahmet Yesevi Yaban kuş gibi ele konmayan nefis nasıl terbiye edilir? İnsan ahlaki kötülüklerden kendisini nasıl sakınır? Benliği ikiliği yok eden ilahi aşka nasıl ulaşılır? Edeb nedir? Aşk nedir? Hayat nedir? Ölüm nedir? Benlik nedir? gibi insan zihnini…

DEVAMINI OKU

Maturidi Kimdir ? Maturidilik Nedir ?

maturidilik nedir

Maturidi Kimdir ? Maturidilik Nedir ? Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdi Prof. Dr. Sönmez KUTLU 1. Maveraünnehir ve Semerkand’da Siyasî ve Dinî Ortam Maveraünnehir, Ceyhun nehrinin doğu tarafı olup, İslam’dan önce Hayatıla, İslam’dan sonra ise, Maveraünnehir olarak isimlendirilen bölgenin adıdır. Bu nehrin batı tarafına da Horasan denilmektedir. Bölgede, Tirmiz, Nesef, Taşkent, Fergana, Buhara ve Semerkand gibi önemli kültür merkezleri bulunmaktadır. Bunlardan Semerkand, İslam öncesi ve İslam sonrası dönemde, çeşitli din ve kültürlerin kavşak noktası olmuştur. Bu şehir  bölgede İslam’ın yayılmasından bir kaç asır gibi kısa süre sonra, İslam düşüncesinin…

DEVAMINI OKU

Türk Ocaklarından ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ vurgusu

türk ocakları

Türk Ocakları’nda Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası Paneli yapıldı İlk konuşmacı olarak söz alan Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Sovyet sonrası dönemde Türk Cumhuriyetlerine hâkim olan üç tarz dindarlıktan bahsetti. Sovyetler Birliği döneminde, başta İslam olmak üzere diğer dinlerin kurumsal olarak ortadan kaldırılmasının ve ateizmin hâkim kılınmasının amaçlandığını söyleyen Kutlu, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından ilerleyen süreçte üç temel dindarlık anlayışının rekabet ettiğini ifade etti. Kutlu, birinci anlayışın kendi köklerine dönüp Hanefi, Maturidi ve Yeseviliği savunduğunu belirtti. İkinci anlayışın İran-Safevî dindarlığı, bir bakımdan Şiilik olduğunu söyleyen Kutlu, üçüncü dindarlık…

DEVAMINI OKU

Hani biz itikatta Maturidi idik?

Hani biz itikatta Maturidi idik? İmam-ı Azam Ebu Hanife’yi Türkiye’de kaç kişi bilir? Ramazan aylarında Türkiye’de yayınlanan Mısır yapımı bir dizi film vardı. İmam’ı Azam‘ı Arap gözüyle tanıtmışlardı. Diyanet’in esas aldığı, “İtikatta Maturidi, amelde Hanefi’yiz” kabulünü kaç kişi bilir? İmam Maturidi‘yi kaç kişi tanır? Şafi mezhebine mensup olanlar arasında İmam Şafii’yi kaç kişi tanır? Aleviler hiç değilse, 12 imamı biliyor. ***  Konuya neden böyle girdim? Çünkü Hanbeli mezhebine adını veren “İmam Ahmed bin Hanbel”in hayatını esas alan Kuveyt-Türk ortak yapımı bir dizi film çekiliyor. Kuveyt’te Hanbeli mezhebi yaygın… Katar Televizyonu’nun…

DEVAMINI OKU

FETÖ – IŞİD musibetine karşı Maturidi tecrübe

FETÖ – IŞİD musibetine karşı Maturidi tecrübe Son yıllarda Türkiye’nin başına gelen musibetleri doğru anlayıp bir çıkış yolu bulabilmek için, aslında öncelikle son iki asırda İslam toplumlarında aklın itibarsızlaştırılarak nasıl bir eleştirel düşünce fukaralığı yaşadığını iyi anlamak gerekiyor. Şu bir gerçek ki Müslüman toplumların başına gelen musibetlerin temelinde aklı etkin bir şekilde kullanmamak yatmaktadır. Maalesef aklı ve bilimi dinin yerine ikame etmeye çalışan Batı modernizmi, İslam toplumlarında tepkisel olarak ortaya çıkan akıl ve akılcılık karşıtı düşüncelerin meşruiyet kaynağı olmuştur. Ne yazık ki bugün bütün dünyayı terör ateşiyle yakan IŞİD belası…

DEVAMINI OKU

Maturidi inanç sistemini topluma kim anlatacak?

Maturidi inanç sistemini topluma kim anlatacak? Dün kaldığımız yerden devam. Dün, Diyanet İşleri eski başkanı ve din işlerinden sorumlu eski devlet bakanı Said Yazıcıoğlu’nun ‘eski bakanlar’ buluşma yemeğinde yaptığı konuşmayı ve o konuşmada dile getirdiği çözüm önerisini bu köşeye taşımıştık. Yazıcıoğlu’na göre itikatte bağlı olduğumuz Maturidi’nin ortaya koyduğu inanç sistemine kulak verirsek bu sorunu kökten çözmemiz mümkün. Bu kez kendisini aradım ve telefonla mini bir röportaj yaptım: Bugün ve gelecekteki FETÖ’lerden köklü olarak kurtaracak bir öneri getirmişsiniz ancak kafamızı karıştırmıyor musunuz? Kafalarımız karışacak ki bir çıkış yolu bulabilelim. Kafa karışıklığı…

DEVAMINI OKU

Maturidî savunma sistemi..

Maturidî savunma sistemi.. Günümüzde de itikadî kafa karışıklığına yol açan birçok meselenin zamanın ruhuna uygun olarak yeni bir dil ve üslupla ele alınması şart. Gençlerimizi yanlış yollara yönelten, istikballerini heba eden ve daha da önemlisi İslam’ın doğru anlaşılmasının önüne geçen kültürel/dini ortamın müsbet yönde dönüştürülmesini sağlayacak ilmî çalışmaları “Maturidî savunma sistemi” olarak görebiliriz. Bizi içten kemiren virüslere karşı bu savunma sisteminin kurulmasıyla hain şebekeler, hastalıklı şahıslar insanlarımızı aldatıp peşlerinden sürükleyemeyecek ve milletimizin mahvına sebep olamayacaklardır. Yazını Devamı İçin Tıklayınız: Yeni Şafak Gazetesi – Abdullah Muradoğlu

DEVAMINI OKU

Türkün Kurtuluşu: Maturidi Ekol ya da Töre

Kiliselerin medreseleri zamanla üniversiteye dönüşürken, bizim medreseler neden acaba üniversiteye dönüşemedi. Üniversal düşünceye geçemedi?  Bildiğiniz gibi doktor, doçent, profesör gibi ünvanlar kilise hiyerarşisinde kullanılan ünvanlardır. Mesela  Belçikalı bir rahip olan G. Lemaitre Einstein’ın genel görelilik kuramından yararlanarak evrenin genişlediğini ilk söyleyen bilim insanıdır.  Bizim ilk medresemiz (Nizamiye Medreseleri) kurulurken bir mezhebi korumak hatta topluma egemen kılmak, Eşarî kelamını ve bunun Gazali tasavvufuyla izdivaç etmiş halini topluma dayatmak için kurulmuştu. Osmanlı’da da medreseler memur yetiştirmek, yeni fethedilen bölgelere gönderilmek üzere müftü, kadı, kazasker (askeri hakim) ihtiyacını karşılamak için kurulmuştu. Yani düzeni…

DEVAMINI OKU