Basında 2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı


Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği Tarafından Safranbolu’da 2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ve devlet adamlarının katılımlarıyla başladı.

Genel Başkan Oktay ACAR konuşması ile kurultayımızın açılışı yapıldı. Genel Başkan konuşmalarında şu konulara değindi.

İnsan hakları, hukuk, adalet, ahlak, bilimsel gelişmeler, üretim ve ekonomi konularında İslam aleminin yüz yıllardır neredeyse hiçbir değer üretmediğine dikkati çeken Acar, şunları dile getirdi:

“Buna karşılık olarak, hiçbir değer üretmeden, nedeni anlaşılmayan bir öz güvenle oturduğu yerden, hayalinde dünyayı fetheden, dünyaya çeki düzen vereceği iddiasında bulunan ve hiçbir fikri altyapısı olmadan, eski bilginlerin yazdıkları eserleri hatasız, kusursuz gören, kutsayan, şahısları putlaştıran, kendi görüşünün dışındaki insanlara her türlü kötülüğü ve düşmanlığı ibadet gibi gören, başka fikir ve görüşlere hayat şansı tanımayan, İslam kılıfına uydurulmuş bir ideoloji ortaya çıkarmıştır.”

“Bugün IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi grupların yaptıkları ortadadır” diyen Acar, bu grupların kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmeme ve kendilerini Allah tarafından seçilmiş özel kişiler görme hastalığına tutulduğunu anlattı.

Dünyanın yeni bir medeniyet bulma ve kurma arayışına girdiğini vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

“Batı’nın her ne kadar teknolojisi yüksek olsa da tarihi ve medeniyet kökleri yeni bir dünya medeniyeti kurmaya yeterli değildir. Rusya, Çin, Japonya gibi ülkelerin de yeni bir medeniyet oluşturmaları, tarihlerinden gelen şartlardan dolayı kolay görünmemektedir. Türk milleti, devletler ve de medeniyetler kurma yeteneği en üstün olan milletlerden biridir.

Türkler, medeniyet kurarken diğer medeniyetlerden farklı yöntemler kullanmıştır.”

Maturidi’nin Balkanlardan Çin sınırına kadar bütün İslam aleminin ortak değeri olduğuna işaret eden Acar, bu değerin korunması ve hiçbir grup tarafından kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savundu.

Acar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bundan dolayı dernek olarak bizim en önemli kırmızı çizgilerimizden birisi de siyasete karışmamaktır. Biz Maturidi Yesevi olarak, dert yanan değil; ağlayan, şikayetçi olan değil, siyasete bulaşmadan çözüm yöntemleri arayan, değerli ilim ve fikir adamlarını halkla buluşturarak doğru ve güzel olanı araştırma yolunda ilerleyen bir hareketiz.”

3. Gün sürecek Kurultayımızın 1. gününde Maturidilik ve Yesevilik Konu başlığıyla sempozyum yapıldıIMG_8340 Maturidilik konulu oturumlar Prof. Dr. Sönmez Kutlu’nun konferansıyla başladı devamında akademisyenlerimiz Prof. Dr. Hasan Onat “Yeni Bir Uygarlığın İnşasında Maturidiliğin Önemi” Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün “İndirgemeci Yoruma Karşı Maturidi’nin Genişletici Yorum Yöntemi: Kur’an’ı Güç ve Şiddet Temelli Okumanın Kritiği” Prof. Dr. Hülya Alper “İmamı Maturidiye Göre İnsan Onuru: Tanrının Yücelttiği Varlık Olmanın Anlamı” Prof. Dr. Talip Özdeş “İfrat Tefrit ve Aşırılıklar Arasında Maturidi Çizgisinin Nasslara Bakışı İslam Dünyası ve Ülkemiz Açısından Önemi” Prof. Dr. Mehmet Atalan “Hanefilik ve Maturidiliğin Bektaşilik Üzerindeki Etkileri” Yrd. Doç. Dr. Ali Karataş “Maturidi Penceresinden Müslümanların birbirine bakışına bir yol çıkar mı?” konularında sunumlarını yaptılar.

Yesevilik Konu başlığında ise hocalarımız Prof. Dr. Alemdar Yalçın “Ahmet Yesevi ve Dünya Felsefesinde Üçüncü Yol” Prof. Dr. Mehmet Şeker “Ahmet Yesevi ve Yesevilikte İnsan” Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş “Ahmet Yesevi’de Dört Kapı Kırk Makam” konularında sunumlarını yaptılar.

2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayına birçok dernek, sanatçı ve yazar katılım sağladı. Ressam Mustafa Ali Kasap’ın “Efe Kadınlar” Resim Sergisi, Yazı Yolcusu Mahlasıyla Hattat Hayri Tekgöz sanatını icra etti ve Göktürkçe Hat İcralarını sergiledi, Yazarlarımız kitaplarını sergilediler. Katılımcı Derneklerden Türk Dili Derneği ve Alzheimer Derneğinin Tanıtım ve bilgilendirme stantlarıyla kurultayımızı şenlendirdiler.

1.günün sonunda Safranbolu Kent Meydanında Kültür-Sanat Şöleni başladı. Opera Sanatçısı Şakir İlyasoğulları Türkülerimizi seslendirdi. Safranbolu Halk Oyunları ekibi yöresel oyunları sahnelediler. Sonrasında Türk Tarihinin kısa bir izletisi olan Türk tarihindeki liderlerin, bilim ve gönül insanlarının canlandırıldığı Zeybek Ateşi Gösterisi Türk Halk Dansları ile birlikte sahnelendi. Zeybek Ateşi öncesi gösterinin mimarları adına Tire Kültür Derneği Başkanı Seyfullah Ayvalı Zeybek Ateşi fikrinin nasıl ortaya çıktığını aynı zamanda Maturidi Yesevi Otağı Kurultayında gösterinin yapılmasından çok memnun olduklarını belirtiler. Kültür Sanat Şölenine Safranbolu Halkı büyük katılım sağladı. Halkın büyük beğenisini toplayan Zeybek Ateşi Gösterisi sonunda Zeybekler Namık Kemal Zeybek’e “Kültür’ün Efesi” Prof. Dr. Hasan Onat’a “İlimin Efesi” İbrahim Metin’e “Türk Dünyasının Efesi” olarak Fes Töreni yapılarak Zeybek Fes’i takdim edildi.

2.Gün Türk Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri konu başlığı altından 1. Oturum Namık Kemal Zeybek başkanlığında başladı. 1. Oturumda Prof. Dr. Hanım Halilova” Türkiye’nin Türk Dünyasına Etkisi”, Ahmet Zeki Bulunç”K.K.T.C”, Şaika Gaspıralı” İsmail Garspralı ve Sürgün”, İsmail Cengiz
“Doğu Türkistan”, Işık Ahmet” Batı Trakya ve Sadık Ahmet”, Şakir İlyasoğulları”Makedonya”, Nazire İsaeva”Türk Dünyasına Öneriler” konularıyla 1. Oturum sona erdi.

2.oturum ise Mustafa Kafalı’yı vekaleten Apdullah Gündoğdu başkanlığında başladı. 2.oturumda Prof. Dr. Saleh Sultansoy” Türkler ve Bilim: Dün, Bugün, Yarın”, Prof. Dr. Nurullah Çetin” Türk Birliği”, Nilüfer Mutlu” Ahıska Türkleri”, İbrahim Metin” Türklük Delisi Servet Somuncuoğlu”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfından Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz”Doğu Türkistan”, Nihat Kula”Yörük Türkmenleri konu başlıklı sunumlarıyla Türk Dünyasındaki sorunların çözümüne katkı sağladılar.

2. Günün 3. Oturumu Kerim Yılmaz başkanlığında başladı. Abdulkerim Aga”Suriye Türkmenleri”, Şemsettin Kuzeci”Irak Türkmenleri”, Doç. Dr. İbrahim Maraş” Günümüz Türk Dünyasında Kültürel ve Dini Yapı: Problemler ve Çözümler”, Mehsa Mehdili” Güney Azerbaycan Toprakları ve PEJAK terör örgütü”, Hızırbeg Gayretullah” Doğu Türkistan”, Erdoğan Aslıyüce” Türk Dünyasının Meseleleri”, Nesrin Sipahi Kıratlı”Bulgaristan Türkleri” konularıyla 2.gün sempozyumu sona erdi.

3. Gün Türkiye’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konu başlığı altında İbrahim Metin Başkanlığında sempozyum başladı. Prof. Dr. Saleh Sultansoy”En Stratejik STRATEJİ” konulu açılış konferansını yaptı. Ardından Yrd. Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu”Alzheimer ve Müzikle Tedavi”, Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum”Türkiye’nin Eğitim Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri”, Doç. Dr. Alpaslan Okur” Türkiye Dışında Yaşayan Türkiye Türklerinin Eğitim Sorunları ve Türkçenin Önemi”, Şeyma Ercanlı” İslamiyet Öncesi Türk Din Tarihi”, Gökbey Uluç” Türk Alfabesi Göktürkçe’nin Yeniden İşlekleştirilmesi”, BOSGEM temsilcisi Ömer Ersagun Güldamla” Türkiye için Mühendislik Projeleri”, Suat Turgut” Varlığımız Gelecek Kuşaklara Bıraktığımız Miras Kadardır” konularıyla sorunların çözümüne katkı sağladılar.

Oturumların sonundan Prof. Dr. Hülya Alper 2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı’nın Sonuç Bildirisini Okudu.

Kapanış programının ardından tüm katılımcılarla birlikte Safranbolu’nun Tarihi ve Kültürel mekanları gezisi yapıldı.

İlgili Yazılar