Farabi’nin Siyaset Felsefesindeki İlk Başkan Oğuz Han Olabilir Mi?

Farabî’nin Siyaset Felsefesindeki “İlk Başkan” (Er-Reisü’l-Evvel) Oğuz Han Olabilir Mi? Büyük Türk-İslam filozofu Farabî’nin Mille, es-Siyasetü’l Medeniyye ve el-Medinetü’l-Fazıla gibi eserlerinde ele aldığı siyaset anlayışında İlk Başkan (er-Reisü’l-Evvel) tiplemesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak Farabî’nin İlk Başkanının ütopik bir  tipleme mi yoksa gerçek bir kişilik mi olduğu üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Ağırlıklı olan görüş, ilk başkan tiplemesinin belli bir kişilik yerine bir takım özellikleri taşıyan filozof, peygamber veya hem filozof hem de peygamberleri temsil ettiğidir. Bir kısım felsefe araştırmacılarına göre Farabî’nin kendisi filozof olduğu için, İlk Başkan da doğal olarak…

DEVAMINI OKU

Farabi – Doktora Tezleri

FARABİ’ NİN MUTLULUK ANLAYIŞI FARABİ’DE AHLAK VE AHLAK EĞİTİMİ FÂRÂBÎ’DE ÎKÂ’ TEORİSİ FÂRÂBÎ’DE SİYASET FELSEFESİ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 1-FÂRÂBÎ’NİN DİL VE ANLAM KURAMI 2-FÂRÂBÎ’NİN DİL VE ANLAM KURAMI FARABİ’NİN TOPLUM VE DEVLET GÖRÜŞÜ İBN MEYMUN’UN VARLIK VE DÜŞÜNCE ÖĞRETİSİ (FÂRÂBİ VE İBN SİNA İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK) İSLAM FELSEFESİNDE İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ PROBLEMİ (FARABİ VE KADI ABDULCEBBAR’A GÖRE)

DEVAMINI OKU

Farabi – Yüksek Lisans Tezleri

ARİSTO VE FARABİ’DE MUTLULUK DÜŞÜNCESİ ARİSTOTELES İLE FÂRÂBÎ’NİN MEKÂN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ ARİSTOTELES’TE VE FÂRÂBÎ’DE ÖZGÜR İRADE BİLGİ EDİNME SÜRECİNDE PLATON VE FARABİ’NİN İDEALAR KURAMININ ROLÜ DİNSEL DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA DEVLET FELSEFESİ VE FARABİ’DE İDEAL DEVLET FELSEFESİ DÜŞÜNCE TARİHİNDE SİYASET VE AHLAK ETKİLEŞİMİ FÂRÂBİ ÖRNEĞİ FÂRÂBÎ FELSEFESİNDE İNSAN TASAVVURU FARABİ VE İBN SİNA DÜŞÜNCESİNDE MEAD FARABİ VE SİYASET FELSEFESİNE DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ FARABİ VE THOMAS AQUİNAS’A GÖRE TANRI’NIN VARLIĞI VE SIFATLARI FARABİ’DE AKIL KAVRAMI FARABİ’DE AKIL VE TASAVVUF İLİŞKİSİ FÂRÂBÎ’DE HAKÎKATE ULAŞMA YOLU OLARAK FELSEFE FARABİ’DE KIYASIN OLUŞUMU-ŞEKİL VE ÇEŞİTLERİ FARABİ’DE SİYASET-AHLAK…

DEVAMINI OKU