İbn Sînâ’nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri

İbn Sînâ’nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri Prof. Dr. Yahya AKYÜZ îbni Sina bilime ve bilim öğrenilmesine büyük önem vermiştir. Bir yazısında der ki: Nefsini bilimlerle süslemeye ve düzeltmeye çalış. Bilimden başka her şeyi bırak. Bilimde her şey vardır. İnsanın ruhu kandil ve bi­lim onun aydınlığıdır. İlahî hikmet de kandildeki yağ gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa sana diri denilir: yanmaz ve karanlık kalırsa sen ölü sayılırsın”. İbn Sînâ, bilim öğrenmeyi, bu dünyada olduğu kadar, ölümden sonraki hayatta da mutlu olmak için gerekli görür. Ona göre bilim insanın kendini…

DEVAMINI OKU

İbni Sina – Doktora Tezleri

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 İBN SÎNÂ’DA BİLİMSEL KANITLAMA TEORİSİ İBNİ SİNA VE GAZZALİ’DE VAHİY ANLAYIŞI İBN SİNA’DAN ELMALILI’YA İHLAS SURESİ FELSEFÎ TEFSİR GELENEĞİ BİR VARLIK İDRAKİNİN ZEMİNİ OLARAK İHLAS SÛRESİ TEFSİRİ 1-İBN-İ SİNA, EBU’L-KASIM EZ-ZEHRAVİ, ŞEREFEDDİN SABUNCUOĞLU VE TOKATLI MUSTAFA EFENDİ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA 11.VE 18.YÜZYILLAR ARASINDA NÖROŞİRÜRJİ 2-İBN-İ SİNA, EBU’L-KASIM EZ-ZEHRAVİ, ŞEREFEDDİN SABUNCUOĞLU VE TOKATLI MUSTAFA EFENDİ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA 11.VE 18.YÜZYILLAR ARASINDA NÖROŞİRÜRJİ

DEVAMINI OKU

İbni Sina – Yüksek Lisans Tezleri

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ARİSTOTELES, İBN SİNA VE RAVAİSSON’DA ALIŞKANLIK AHLÂK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FÂRÂBÎ, İBN SÎNÂ VE İBN RÜŞD’DE ESTETİK FELSEFE-KELAM TARTIŞMALARINDA METİN TUTARLILIĞI (İBN SİNA-GAZZALİ ÖRNEĞİ) İBN SİNA FELSEFESİNDE AŞK İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE HAREKET KAVRAMI İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE İRÂDE İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE KÜLLÎLER MESELESİ İBN SİNA FELSEFESİNDE ZAMAN MESELESİ İBN SİNA MANTIĞINDA TÜMEVARIM İBN SİNA VE İBN RÜŞD FELSEFESİNDE ALLAH’NIN SIFATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İBN SİNA’DA AHLAK SORUNU İBN SİNA’DA AŞK KAVRAMI İBN SÎNÂ’DA HİKMETÜ’L-MEŞRİKIYYE KAVRAMI İBN SİNA’DA KÖTÜLÜK PROBLEMİ İBN SÎNÂ’DA MEÂD İBN SÎNÂ’DA RUH-BEDEN İLİŞKİSİ VE RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ…

DEVAMINI OKU

İbni Sina – Makaleler

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ALİ SUAVÎ’NİN “SALAMAN VE ABSAL” HİKÂYELERİ İLE İLGİLİ YAZISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İBN SÎNÂ’NIN METAFİZİK DELİLİ İBN SÎNÂ’ DA AŞK VE VARLIK İBN SİNA’NIN EŞ-ŞİFA ADLI ESERİ-MAKALE İBNİ SİNÂ’NIN MÛSİKÎNİN TEMEL KONULARINA YAKLAŞIMI VE ONUN MÛSİKÎ ANLAYIŞINDA FÂRÂBÎ’NİN ETKİSİ İBN SİNA’NIN VARLIK FELSEFESİ ÜZERİNDE NASİRUDDİN TÛSÎ İLE SADREDDİN KONEVÎ ARASINDA GEÇEN TARTIŞMALAR VARLIK FELSEFESİ VE İBN SİNA İBN SÎNÂ’NIN İLİM, FELSEFE ANLAYIŞI VE DİN FELSEFE İLİŞKİLERİNE YAKLAŞIMI

DEVAMINI OKU