Ipse Dixit

IPSE DIXIT

Ipse Dixit Uzak bir ülkede, bir padişah yaşarmış zorba mı zorba “İpse Dixit” yazdırmış herkesin alınlarına bir gün seyahate çıkmış padişah yurt çapında yaşlı bir çobanla karşılaşmış yüksek bir dağda bakmış ki söyleneni yazdırmamış alnına kükremiş haşmetlimiz zavallı adama “ bu ne küstahlıktır yaptığın bana! ben ne diyorsam o olacak burada !” yaşlı çoban cevap vermiş padişahına “efendim” demiş, “eğer yazdırırsam böyle bir yazı alnıma bu koyunlar takip etmez ki beni bir daha derler ki: “Çağır da arkasından gidelim kim yazdırdıysa onu sana!” “sen kendi koyunlarını güt ey padişahım bildiğin…

DEVAMINI OKU

Maturidilik

MATURİDİLİK  Peygamberimizin vefatından sonra dört halifenin seçimi,  arap milliyetçisi Muaviye’nin başa gelmesi ve bu yöndeki politikaları,devirdeki siyasi çekişmezlikler,İslam topraklarının genişlemesi ,farklı milletten insanların Müslüman olması ve de bu topraklardaki  Müslüman,gayrimüslüman etkileşimleri İslam dünyasını bazı sorular sordurtmaya,akli tefekküre itmiştir.Bu yönelim sonunda insanlar mü’min kimdir,iman nedir,irade kimdedir,sünnet nedir ne değildir gibi sorular sormaya başlamışlardır ve bu konular üzerinde çeşitli fikri tartışmalar olmuştur.Bu sorulara verilen yanıtlar neticesinde insanlar farklı düşünsel ekollere ayrılmıştır.(Cebriyecilik,Cehmiyyecilik,Kaderiyyecilik…)Çok farklı düşünsel ekoller vuku bulmasına rağmen imamımız Matüridi’yi tanımak için onun ne olduğundan  önce ne olmadığını öğrenmemiz yani diğer ekolleri bilmemiz…

DEVAMINI OKU

İlim mi? Taze Bitti Beyim,Şeyhime Sor!!!

İlim mi? Taze Bitti Beyim,Şeyhime Sor!!! Geçenlerde gezinirken tarihin tozlu sayfalarında El-Tatari’ye rastladım .Büyük bir dinginlik içinde oturdu yanıma.Çile’ye girdi diyorlardı zaten hakkında .Bir kısa hasbihalden sonra sordum ona: -Neden yaşarsın,ne yaparsın ey Tatari hoca? –Allah için yaşar ,ona ibadet eder,nefsimi terbiye ederim ,Ey genç!! -Ne yaparsın Allah için peki? –Gece gündüz ona ibadet ederim   Uzatmam elimi,gözümü harama   Sevmem çok lakırdıyı,şamatayı   Çilemi doldurup ermektir amacım kemalata -Âlâ!! Fakat ne yaparsın tanımak için Allah’ını ibadetten başka? – Git işine çocuk!!   Bir kalkıştım mı bu işe bir  …

DEVAMINI OKU

Tasavvuf Örneği Yesevi’de Kadın

yesevi'de kadın

Yeri gelir yar olup sızı olur sineye, Yeri gelir şefkatli bir kucak olur beşere, Ete,kemiğe bürünüp Kadın diye görünüp Sultan olur bu aleme… Feminizim ,ülkemizde algılandığı gibi kadın ırkının kutsallığı,erkeğin  evrimleşmemiş kadın olduğu gibi radikal fikirlerin yanı sıra zulüm gören kadını savunan,kadınlarla erkeklerin aynı imkanlara(eğitim,sağlık,hukuk…) sahip olmasını savunan,erkeğe değil zülmeden erkeğe karşı olmak üzere çok farklı feminist grupları mevcuttur. Modern anlamda bir felsefe ve bir hareket olarak feminizmin kökeni kadının eğitimi hakkını savunan Lady Mary Wortley Montagu ve Marquis de Condorcet gibi özgür düşünürlerin de içinde yer aldığı Aydınlanma dönemine götürülmektedir.[1]  Kadının…

DEVAMINI OKU

Semerkant’tan Gelen Dinsizlik!

Semerkant’tan Gelen Dinsizlik! Laiklik kavramı, Başbuğumuz Atatürk’le hayata geçirilen ve genel literatürlere ‘Din ve devlet işlerini birbirinden  ayırmak.’  şeklinde  geçen bir kavram olup   Atatürk’ü deccal ,dinsiz ilan eden  sözüm ona dini çevreler  tarafından düşüncelerini desteklemek amacıyla dillerine pelesenk ettikleri en büyük silahtır.Sözüm ona diyorum çünkü asıl dinin ruhunun ,özgür yaşanmasının devletin laikliği ile gerçekleşir ve  bu, ülkenin itikattaki imamı İmamı Maturidi tarafından söylenmiştir. Peki nedir  laiklik? Gerçekten dinsizlik midir? Laiklik kelime anlamı olarak Hristiyanlığın ilk yüzyıllarına dayanır.Ruhban sınıfından olanlar clerici, ruhban sınıfından olmayan ,halkdan olana da  laici  denilmektedir. Ayrıca  ingilizcede…

DEVAMINI OKU

Aprinçur Tigin

Atsız’ın makalesinde,  ilk yazılı olarak bilinen Türk şairinin Çuçu isimli bir zat olduğu iddiasını  araştırırken ,rastladım saygıdeğer şehzademize. Atsız iddiasını Kaşgarlı Mahmut’a dayandırmaktadır fakat Kaşgarlı Mahmud verdiği şiir örneklerinin sahibini söylemediğinden, hangi şiir Çuçu’ya ait bilememekteyiz ve bu bizleri şiirleriyle birlikte bilinen   Uygur Devletinde yaşamış başka bir şaire götürmektedir. Yani bilinen ilk Türk şairi şiirleriyle birlikte Aprin çur Tigin’dir!! Aprinçur, ismi  Gökte yanan yani güne  eş  anlamında iken Tigin ismi hükümdar çocuklarına verilen bir ünvandı. Yani  şairimiz bir şehzade olup, taşa kazıdığı duygularıyla ilk olma özelliğini de elinde bulundurmaktadır. O…

DEVAMINI OKU

Bugün Günlerden Yeni Gün!!

Nevruz’unu  bekleyen  Ergenekon  gibiyim yarim Dışım soğuk,mat ve sessizken İçim umudun güneşi  kadar aydınlık Haydi tut elimi,yak şu ateşi de Erisin demirlerim!! Karışsın dışımdaki güneşle içimdeki güneş Çıkalım  Nev Ruz’a…     Milletler ;düğün,bayram,cenaze  gibi birçok kültürel ,dini ,tarihsel olgunun birleşmesiyle  ayakta durur.Bunlar  milletleri bir ,toplum olma bilincini teyakkuzda tutan ananevi unsurlardır.Şüphesiz bu unsurlardan olan  bayramlar, bir toplumun kültürüne ait çok önemli ipuçları içermektedir.Nevruz bayramı da tüm Türk toplulukları için aynı öneme haizdir.Nevruz ,Ergenekon’dan çıkışımız gibi bir tarihi yanının olmasının yanı sıra doğaya önem veren milletimiz için doğanın canlanması,kışın bitip…

DEVAMINI OKU

Postmodern Zamanlarda TheRAR Mescidleri!!

Rahip  Ebu  Amir…610 yılından önce  ne de güzel bir hayatı vardı.Hak din olan Hristiyanlığın bir rahibiyken  manastıra çekilir Allah için yakarır ,öğrencilerine eğitim verirdi.Halk da ona saygı duyar,baş tacı ederdi.Çünkü tek derdi  Hakka  ulaşmaktı !! Fakat ne olduysa  610 yılında oldu ,Muhammed  adındaki biri çıkmış ve Hristiyanlığı kaldırıp son dini getirdiği iddiasında bulunuyordu. Ne münasebet!! O kadar bilgi ,emek boşunaydı artık.Öğrenciler etrafından dağılacak,halk artık ondan dua istemeyecek üstüne üstlük o dua  isteyen saflara geçiş ya da  düşüş yapacaktı.Korktuğu da başına geldi zamanla.. Müslümanların sayısı artıyor hatta utanmadan  Muhammed  (sav) kendisini …

DEVAMINI OKU

Trigonometri Kur’an-ı Kerim’in Neresinde!!!

Bilim ve din…Aralarındaki ilişki yüzyıllardır insanlığın kafasını kurcalayan,sırf bu cevaplar yüzünden toplumda çeşitli dünya görüşünde insanların türemesine yol açmış ,belki de insanlık açısından bir dönüm noktası olabilecek bir soru.Toplumda genel olarak  iki görüş hakimdir.Birisi bilimin gerçekliğine inanıp,aradığı bilimsel noktaları Kur’anı Kerimde bulamamış, genel tabirleriyle Materyalist dünya görüşüne sahip kesimle;İnanan,tüm bilimsel gerçeklerin Kur’anı Kerimde olduğunu iddia eden kesim.Önce din ve bilim kavramlarına bir göz atarsak daha doğru sonuçlar alacağız. Din Nedir? Toplumda herhangi bir müslümana sorduğumuzda din kavramını farklı tanımlar getirebilmektedir.Fakat din asıl olarak itikat imamımız İmamı Maturidi’nin de dediği üzre…

DEVAMINI OKU