İmitasyon Sürecinde İnsan Olmak

Alimler faziletini ilimle bildiler, Cahillerse onu taklide ikrar ettiler. Gördüm ki insanlar, faziletin üzere icma ettiler. Bu fazilet sahibi kimseler, hem efendiler hem de köleler. Nede güzel söylemiş Buhteri bu dizelerinde taklidi. İsterseniz taklidin bir anlamlarına bakalım ve hatırlayalım. • Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma • Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme • Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon Bu kısa bilgiyi tazeledikten sonra taklidin hayatımıza kattıklarına bir bakalım. Ne dersiniz? Peki o zaman : Sosyolojik yaşantımızda taklit nasıl bir önem taşıyor? Taklit insanların varoluşundan bu güne yaptıkları ve öğrenme yetilerini…

DEVAMINI OKU

Okur Yazar Mıyız ?

  OKUR YAZAR MIYIZ ? Okuma-yazma denilince aklımıza, okuma yazmayı bilen insan geliyor. Bu şekilde baktığımızda gerçekten okuryazarız; hatta dünyada yaşayan insanların % 80’i okuryazar. Tabii okuryazar olmanın, her şeyde olduğu gibi, bir belirtisi, bir işareti olmalı. Bu işaretlerden en önemlisi, ekonomik verilerdir. İsterseniz şimdi, okuryazar oranlarını ve ekonomiyi birkaç veri ile inceleyelim : Yukarıdaki verileri hepimiz gördük: GSMH (Gayrisafi Millî Hâsıla) yüksek olan ülkelerde okuryazar, GSMH düşük olan ülkelerde okuryazar, GSMH düşük olan ülkelerde yaşayanlarda düşünebilen, akıl edebilen, hasta olabilen aynı standartlarda insanlar… İşte tamda burada şu soruyu sormamız…

DEVAMINI OKU

TÜRKİYEDE BESLENMENİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Bildiğimiz üzere,insanın yaratılışı Kur’an da  ’’Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.’’(hicr 26) ayetiyle geçmektedir,demek ki  insan tabiattaki bir çamurdan yaratılmış.Buradan da anlaşıldığı ,ilminde tesbit ettiği gibi, insan anatomisinde tabiatta bulunan bütün materyaller mevcuttur.Örnek verecek olursak su ,demir,magnezyum,bor,fosfat,ve benzeri daha ismini sayacağımız bir çok mineral.Bu mineraller insan hücre yapımında,gelişiminde,zeka oluşumunda,hastalıklara karşı direncinde ve neslini devam ettirmesinde ve sayabileceğimiz bir çok şeyde faydalı olmaktadır.Bu mineraller yeterli alındığı ve doğadaki haliyle tüketildiği zaman sağlıklı bir hayat sürdürülebilir.Bu mineraller yeterli alınmaz ve doğadaki haliyle alınmaz ise bir çok sağlık…

DEVAMINI OKU