Osmanlı ve Yahudiler; Abdülhamid’in Filistin Politikasına Bir Bakış

Türkay ÇANKAYA KBÜ, Tarih Bölümü Osmanlı ve Yahudiler; Abdülhamid’in Filistin Politikasına Bir Bakış Türklerin Yahudiler ile olan ilk münasebetleri esasen Anadolu’ya girişimizden öncesine dayansa da Osmanlı ile bu münasebetler gelişip devlet politikası halini alacaktır. Osmanlı’nın batıya olan fetihleri devam ederken Yahudiler Avrupa’da akıl almaz bahaneler ile feci kıyımlara maruz kalmaktaydı. 1348 yılında Güney Fransa’da başlayan ilk Yahudi katliamları son olmayacaktı. Yahudiler yüzyıllarca Avrupa’nın her köşesinde ikinci sınıf insan muamelesi görmeye, zaman zaman kendilerine gösterilen büyük öfke gösterilerine hatta katliamlara uğrayacaklar ve göç etmek içinde sıklıkla Osmanlı topraklarını seçeceklerdi. Osmanlılar tarafından…

DEVAMINI OKU

Milli Tarihe Yanlış Açıdan Bakmak

Türkay ÇANKAYA-Karabük Üni. Tarih Bölümü Umumi Türk tarihine bakıldığında Türklerin kendi arasında yaptığı yüzlerce çarpışma onlarca büyük savaş görmek mümkündür. Hatta Türk tarihinin bir kısmı Türklerin birbirleriyle yaptığı savaşlardan ibarettir demek dahi yanlış olmaz. Çünkü tarih boyunca Türk devletleri Orta Asya bozkırlarından Hazar kıyılarına, Anadolu’nun muhtelif vilayetlerinden Acem diyarına kadar coğrafyanın farklı yerlerinde birbirlerini kırmış, yurtlarını istila etmiş ve mevcudiyetlerine dahi son vermişlerdir. Tabi bu savaşlar asla boş bir cihangirlik mefkûresi adına değil, farklı siyasi sebepler ve mecburiyetler sonucunda cereyan etmiştir. Günümüzde bu savaşlar bazı iptidai ahmakların eleştirisine, önemli tarihsel…

DEVAMINI OKU