De Facto Siyasal Otoriteden Meşru Siyasal İktidara Mâtürîdî’nin Ulu’l-Emr Kavramsallaştırması – Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

İlgili Yazılar