Genel Kurul Toplantı Duyurusu – 30 Haziran 2023

Genel Kurul Toplantı Duyurusu – 30 Haziran 2023

Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği olarak 30 Haziran 2023 tarihinde Safranbolu Mehveş Hanım Konağı’nda Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Derneğimizin tüm üyelerine ve kamuoyuna duyurulur.

Gündem Maddeleri

  • Açılış ve yoklama
  • Saygı duruşu ve istiklal marşı
  • Divan başkanı ve katip seçimi
  • Faaliyet raporlarının okunması
  • Dernek organlarının değişikliği
  • Genel merkez adres değişikliği
  • Tüzük değişikliği
  • Yayınevi iş ve işlemleri
  • Yeni dönem faaliyetlerinin planlanması
  • Dilek ve temenniler

Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

İlgili Yazılar