Maturidi’nin Kelam Sisteminde İman Allah ve Peygamberlik Anlayışı – Kemal IŞIK

kemal-ışık-196x300Yazara göre, Maturidi’yi büyük ve önemli bir şahsiyet yapan hususlar şunlardır: Maturidi, akılla nakli bağdaştırmayı başaran, İslam akidesi ve kelam’ı üzerinde Ehl’i Sünnet’in akli düşüncesini temsil eden büyük bir müctehid, ünlü bir imamdır. Tüm hayatını Ehl-i Sünnet akidesini savunmaya ve İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin koyduğu esasları sistemleştirmeye harcayan bu büyük imamın kurduğu el-Maturidiyye okulunun ihtiva ettiği inançla ilgili esaslar, bugün İslam âlemini meydan getiren Müslümanların çoğunluğunun da inancı haline gelmiştir. Maturidi’nin büyüklüğüne dalalet eden sebeplerden biri de işte budur.

İlgili Yazılar