ORTA ASYA TÜRK BÜYÜKLERİ

1)Asya’nın Kandilleri – Kaşgarlı Mahmut ‘Türk Dilinin Taçsız Hükümdarı’

2)Farabi Belgeseli – Asya’nın Kandilleri

3)Ali Kuşçu Belgeseli – Asya’nın Kandilleri

4)Harezmi – Asya’nın Kandilleri 

6)Fuzuli – Asya’nın Kandilleri

7)İbn-i Sina Belgeseli

Kilometre Taşları “İBN-İ SİNA” 

İslam Düşüncesi ve İbn Sina / İlhan Kutluer 

8)Asya’nın Kandilleri – El Biruni “Evrensel Bir Deha

9)Asya’nın Kandilleri – Yusuf Has Hacib “Özü gitti insanın, adı kaldı bak”

10)Asya’nın Kandilleri – Musa El Harezmi “Bilgelik Evinin Sultanı” 

11)Asya’nın Kandilleri – Uluğ Bey “Tahtta Oturan Alim”

İlgili Yazılar