Kendi Mezhebini Bilmeyen Din Adamlarımız

Kendi mezhebini bilmeyen din adamlarımız Doç. Dr. İkbal VURUCU Din Görevlilerinin Ebu Hanife ve İmâm Mâturîdî Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Denizli İli Örneğinde Bir Araştırma) Araştırmanın Problemi Din görevlilerinin, Türk toplumunun mezhep imamları olan İmam-ı Azam Ebu Hanefî ve İmam Maturudî hakkındaki bilgi düzeyleri ne durumdadır? Araştırmanın Alt Problemleri -Din görevlilerinin mezhepler hakkındaki bilgi durumları nasıldır? -Din görevlilerinin Hanefî mezhebi hakkındaki genel bilgi düzeyleri yeterli midir? -Din görevlilerinin Mâturîdîlik hakkındaki genel bilgi düzeyleri yeterli midir? -Din görevlileri Hanefîlik ve Mâturîdîlik arasındaki farkı biliyorlar ve izah edebiliyorlar mı? -Din görevlileri Hanefîlik ile diğer…

DEVAMINI OKU