Kur’an’da Rakamlar

KUR’AN’DA RAKAMLAR (Bağlamsal Fonksiyonları) Giriş Kur’anın en temel esaslarını ve muhteva alanını oluşturan tevhid, ahiret gibi konulardan başlayarak kıssalar, aile, nikah, miras, vs. temel-detay birçok muhtelif konuların anlatımında farklı sebep ve saiklerle kullanılan ve bulunduğu yerlerde önemli fonksiyonlar icra eden rakamların konusal bağlamlarına dikkat çekmek istedik. Bilindiği gibi harflere birtakım sayılar değerler yükleyerek değişik tarihler, sonuçlar çıkarmaya dayalı ebced, cifr gibi veya kurgusal olarak harflerden havass gibi birtakım isimlendirmeler altında birtakım ilimler (!) üretme, biraz modernizm ve ortam görmüş 19 safsatası, sonradan verilmiş ve Kur’anın aslından olmayan değişik rakamsal oyunlarla…

DEVAMINI OKU