Akla ve Bilgiye çağıran Mâturîdî | Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (1)

maturidi bilgi kuramı

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (1) : Akla ve Bilgiye çağıran Mâturîdî Mâturîdî bilgi kuramında, rüya, sezgi, ilham, keşif gibi nesnel ve objektif olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin dinde delil olarak kullanılmayacağını açıkça belirtmiştir. Mâturîdî’nin bilgi kuramı toplum tarafından bilinmedi. Bu şartlar bilinmediği için İslam âlemi deliler ve şizofrenleri asırlarca evliya zannetti. Ayeti kerimenin ifadesi ile “Bilmediğiniz şeyin arkasında gitmeyin” demek size ispatlanamayacak bilginin arkasından gitmeyin demektir. Hz. Peygamberin “faydasız bilgiden Allah’a sığınırım” sözünün manası ise uygulaması olmayan hiç bir bilgi; bilgi değil sadece lakırdıdır. Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU