Yesevi – Bektaşi Yolunda Akıl Komutandır

yesevi bektaşi yolu

Yesevi – Bektaşi Yolunda Akıl Komutandır Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (6) Türk Tasavvuf anlayışının önderi olan Ahmet Yesevî hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Türkistan’ın Yesi bölgesine ithafen Yesevî olarak anılmaktadır. Mâturîdî medreselerinde yetişen Ahmet Yesevî, insanı eğitim ve terbiye yöntemini tamamen Orta Asya Türk Kültürünün özelliklerine uygun bir biçimde sunmuştur. Ahmet Yesevî’nin din anlayışında akıl komutandır, sorgulamak esastır. Hoca Ahmet Yesevî’nin en büyük takipçisi Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Makalat adlı eserinde “iman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar.” ifadesiyle Yesevî-Bektaşi yolunun akılcı çizgisini net…

DEVAMINI OKU

Hoca Ahmed Yesevi ‘den Hacı Bektaş Veli ‘ye

hacı bektaş veli

Türkler, Müslüman oluşlarından itibaren büyük ölçüde Hanefi geleneğe bağlı olarak İslam’ı kabul etmişlerdir. Türkistan âlimleri Ebû Hanife’nin yoluna bağlı olarak zahidâne bir din anlayışını benimsemişlerdir. Bu âlimler arasında İmam Maturidî’nin şahsında bilgi kaynağı olarak keşf ve ilhama dolayısıyla sûfîliğe karşı mesafeli duran bir anlayış hâkimdir. Bununla birlikte, halka dini tebliğ ve irşad bağlamında sûfîliğe meyleden bir Hanefi gelenek de
mevcuttur.

DEVAMINI OKU