Türkiye ‘de Din Anlayışı Büyük Bir Beka ve Güvenlik Sorunu Haline Gelmiştir.

Taliban

Türkiye ‘de Din Anlayışı Büyük Bir Beka ve Güvenlik Sorunu Haline Gelmiştir.

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

Taliban’ın başa geçmesini zafer olarak niteleyenler,

önce 300 bin kişilik orduya ABD’nin neden savaşmayın dediğini, Eşref Gani’nin neden böyle davrandığını araştırmadan, ABD’nin Taliban ile masaya oturup onu neden tercih ettiğini sorgulamadan tam bir Doğu saflığıyla seviniyorlar. Oradaki kadınların durumuna veya sözde İslam adına geçmişten beri Taliban’ın yaptıklarına bakmadan konuşuyorlar. Taliban’ın tohumu yerli gibi görünse de artık karşımızdaki hareket olarak bir İngiliz-ABD ortak yapımıdır. En büyük zararı yine Müslümanlar ve İslam dünyası görecektir.

Boko Haram, el-Kaide, Işid (Daeş) vb.lerinden sonra yeni deneme alanı bu.

Türkiye’de de Aczimendiler ile kısa bir deneme yapılmıştı.Türkiye’de buna sevinenlerin neden sevindiğini ise biz zaten biliyoruz. Ülkemizde her geçen gün semirtilen vatansız, bayraksız, milletsiz, akılsız ve ilim düşmanı Müslümanlık, Taliban’ın tipik bir benzeridir. Asla Hanefilik ve Maturidilik ile de İslam ile de bağdaşan bir yönü yoktur. Melez bir selefiliktir. Bu da Türkiye’nin en büyük beka ve güvenlik sorunudur.

Taliban’dan bağımsız olarak da düşünüldüğünde;

kendini yenileyememiş ve hatta her türlü yeniliğe karşı çıkan bir fıkhın ve din anlayışının bugüne vereceği hiçbir şey yoktur. Olay, sadece bugünlük bir olay değildir, Müslüman dünyanın asırlardır yaşadığı ve bir türlü kurtulamadığı zihniyet kırılmasının basit bir devamıdır.

Prof. Dr. İbrahim Maraş

İlgili Yazılar