Türkçülük Elit Bir Fikir Akımıdır

Türkçülük Elit Bir Fikir Akımıdır

Türkçülük, kendi özelinde elit ve entelektüel bir harekettir. Fikirsiz, idealsiz, ülküsüz insanların idrak edebileceği bir oluşum hiçbir zaman olmamıştır.

Türkçü, okuyan, araştıran zamanın şartlarına göre donanım sahibi, aydın kimsedir. Bulunduğu ortamı güzelleştiren düşünce yapısı davranışları ve bilgi birikimiyle örnek alınan kişidir. Boş sloganlar ile nara atan, ahkam kesen kimseler hiçbir zaman olmamıştır.

Türkçülük, ideal bir yaşam biçimidir. Bütün siyasi oluşumların üzerinde üst başlıktır. Türkçü, tam bağımsızlığı olmazsa olmazı olarak özümsemiş kendi kavmini soyunu emperyalist yapılara karşı koruyan kişidir.

Türkçülük, aklı ve bilimi kendine rehber edinen özgür düşünce, özgür irade sahibi hür bireylerin oluşturduğu fikri bir harekettir.

Türkçülük, dünyanın var olmasıyla birlikte hayat bulan kadim Türkün, binlerce yıllık mazisinden süzülmüş, akılcılık, ahlak, sanat, bilim ve medeniyet zenginliğidir.

Türkçü, soyunu tam bağımsız, özgür, medeni, yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bir topluma çevirme mücadelesi veren ve bu mücadele azmini de asil kanında kodlanmış genetikten alan samimi kimsedir.

3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlu Olsun

Maturidi Yesevi Otağı

İlgili Yazılar