Vehhâbîlik Hareketi Ve Türkiye Üzerine Planları

Vehhâbîlik Hareketi Ve Türkiye Üzerine Planları

Doç. Dr. Ali DUMAN

GİRİŞ

Türkiye bugün kökeni eskiye dayanan ya da yeni ortaya çıkmış olan çok sayıda problemle karşı karşıyadır. Bu problemlerin çoğu, son iki yüzyıldaki batılılaşma serüveni ve giderek artan global dünyaya entegre olma endişeleriyle birlikte, Türkiye’nin dünyada mevcut siyasal kampların kriterlerine ne kadar uygun hareket edeceği gibi konularla bağımlıdır. Daha açık İfade etmek gerekirse; halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin, tamamıyla Hıristiyan olan Avrupa Birliğine girebilmesinde temel kriter olan demokratikleşmeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği, Kıbrıs, doğu Anadolu gibi meseleleri Batılı kriterler çerçevesinde çözüp çözemeyeceği, irticacılar karşısında nasıl hareket edeceği gibi konular Türkiye’nin yakın gelecekte çözüm üretmesi gereken öncelikli problemler olarak ortada durmaktadır.

ebu hanife

Öte yandan Türkiye, sahip olduğu jeo-politik konum sebebiyle Avrupa ve Amerika’nın kolay kolay vazgeçemeyeceği bir müttefik ülke, bir stratejik ortak olma niteliğini haizdir.

Fakat onun tarihi kökeninden gelen bir takım güçleri, klasik doğu toplumu özelliklerini taşıyan halkı ve en önemlisi dini sebebiyle her zaman tereddütle karşı karşıya bırakılmakta, bu yüzden ne kendisinden önce ne de sonra hiçbir ülkeden istenmeyen Avrupa Birliğine girme kriterlerine muhatap olabilmektedir.

Jeo-politİk konumu itibariyle dünyanın merkezinde yer alan Türkiye, tarihinin her döneminde birçok ülke, millet, grup, hizip ve ideolojinin, üzerinde çeşitli planlar yaptığı ve halen de yapmakta olduğu bir ülkedir. Türkiye üzerine plan yapan toplulukların tamamının burada sayılması imkansızdır, biz sadece bugünkü Suudi Arabistan’ın resmî mezhebi olan Vehhâbîliğin Türkiye üzerindeki planlarını ortaya koymayı amaçlamaktayız.

Bunu yaparken ilk önce Vehhâbîliğin bağımsız bir mezhep olup olmadığı, bir mezhepse mevcut mezhepler arasında hangi grupta (Ehl-i Sünnet, Şia, Zahiriyye vs.) ele alınabileceği konusunu da içine alan Vehhâbîlik nedir sorusunun üzerinde duracağız. Yine burada Vehhâbîliğin tanımı, tarihsel gelişimi, tezleri, hedefleri hakkında bilgi verdikten sonra, tarihsel süreçte ve günümüzde Türkiye üzerindeki planlarının neler olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Makalenin Devamını Okumak İçin Tıklayınız

1-Psikolojik açıdan Türkiye’yi diğer İslam toplumlarının liderliği konumundan düşürmek için İslam coğrafyasından Türk izlerini silmek, 2-İslam’ın aslından ve özünden olmayan şeyleri çeşitli kanallarla Türkiye içinde yaymak, böylece Müslüman Türk Milletini farklı İslam anlayışlarına sahip gruplara bölmeye gayret etmek, 3-Türkiye’deki kültürel yapıyı yıpratmak, 4-Arap Milliyetçiliği çerçevesinde Arap-İslam Birliği kurarak Türkiye ve Türkleri İslam dünyasından dışlamak, 5-Türk dünyasının İslam üzerindeki etkilerini yok etmek 6-Türklerin araplara ihanet ettiği, onları sömürdüğü gibi telkinlerle Türkiye’nin Müslüman toplumların problemleriyle ilgilenmediği anlayışını yaymaya çalışmakta böylece diğer Müslümanlar nezdinde Türklerin itibarını sıfıra indirmeye gayret etmektedir.

İlgili Yazılar