Yeni Bir Din Dili Kurmak Bağlamında Deizmi Tartışmak

Yeni Bir Din Dili Kurmak Bağlamında Deizmi Tartışmak

Sonuç:

Dindar Nesil tasavvuru bağlamında İlahiyat ve İHL sayılarının artırılması, Diyanet İşleri Başkanlığının daha işlevsel kılınması ve bütçesinin olağanüstü artırılması, Kur’an Kurslarının yaygınlaştırılması, sivil toplum kuruluşu diye örgütlenen cemaatlere her türlü kolaylığın sağlanmasına rağmen gelinen nokta gençlerin din yorgunluğu yaşadığı oldu. Özellikle İHL için söyleyecek olursak gençlerin deizme yönelmesinin özellikle siyasal hayatta olağanüstü bir tedirginlik yarattı. Nerede hata yapmış olabiliriz diye sormak yerine sert siyasi söylemlerle sorun örtülmeye çalışıldı. Bürokratlar da artık böyle bir şey olmamalı diye açıklamalar yaptı. Deizmin kendi içinde bile farkları bulunduğuna dikkat edilmeden konunun uzmanları tarafından bile deizm bir fikri sapkınlık olarak nitelendirildi.

Bana göre bu tartışmalar nihayetinde hakikat kıvılcımlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Gençler özellikle İHL okuyanlar deizm gündeminde olmadığı halde bile inceler, deizmin dedikleri gibi bir Tanrı ve din tasavvuru olup olmadığını araştırabilir.

Veyahut bu tartışmayı tetikleyen akademisyenin İHL mezunu ve Felsefe profesörü (İhsan Fazlıoğlu) olmasından hareketle, Batılı kavramların tasavvur ve tasdik süreçlerini bilen birisinin Türkiye’de “başörtülü ateist” gibi bir kavramı bu kadar kolay nasıl kullandığını araştırabilir. Bu benzetmenin kıyas mı, analojimi olduğunu düşünüp araştırabilir. Bunlara ilaveten gençler, deizm ve ateizm kavram analizlerinden hareketle incelemeler yapıp kendilerine “Dindarlık-Teizm” olarak sunulan söylemleri yeniden gözden geçirebilirler. Ve bu söylemlerin niçin bu kadar çatışmacı bir dile sahip olduğunu, her grubun/cemaatin hakikati tekelinde tutmasının gerekçelerini araştırıp sorgulayabilir?

Bu satırların yazarının kanaati, gençler kendilerini ve sunulanları sorgulayarak, dine dair teorik bilgiyle, bunların hayata geçirilmesi arasındaki uyumsuzluktan dolayı endişendiler. Yorumlanması (tefsir-tevil) zor dini açıklamalar karşısında Tanrı tasavvurlarını korumaya alıp öz eleştiri sürecine girdiler. Bu nedenle deizm tartışmalarını “kendini bilen” gençlerin Tanrı ve evren ile ilişkilerini daha tutarlı düzenlemeye vesile olacak tartışmalar olarak görmek ve neticede “hakikatin kıvılcımları fikirlerin çarpışmasından çıkar” demek daha makul gözüküyor. Çünkü yaşanılan zihin problemlerinin dini kaynakları araştırılır, bu yorgunluk ve bezginlik hali bir dinlenme vesilesi kılınıp yararlı bilinçlerin onarılmasıyla yeni bir dirilişin habercisi olabilir.

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız.

İlgili Yazılar