Yesevi – Bektaşi Yolunda Akıl Komutandır

yesevi bektaşi yolu

Yesevi – Bektaşi Yolunda Akıl Komutandır

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (6)

Türk Tasavvuf anlayışının önderi olan Ahmet Yesevî hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Türkistan’ın Yesi bölgesine ithafen Yesevî olarak anılmaktadır. Mâturîdî medreselerinde yetişen Ahmet Yesevî, insanı eğitim ve terbiye yöntemini tamamen Orta Asya Türk Kültürünün özelliklerine uygun bir biçimde sunmuştur.

Ahmet Yesevî’nin din anlayışında akıl komutandır, sorgulamak esastır.

Hoca Ahmet Yesevî’nin en büyük takipçisi Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Makalat adlı eserinde “iman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar.” ifadesiyle Yesevî-Bektaşi yolunun akılcı çizgisini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Maturidi Yesevi Otağı

İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

İlgili Yazılar