Hakkımızda

maturidi yesevi otağı hakkında

Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

Türk-İslam düşüncesinde bazı şahsiyetler sadece İslam anlayışı ile ilgili fikirleri bize taşımakla bilinmezler. İmamı Azam Ebu Hanife gibi Maturidi gibi Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli gibi Orta Asya coğrafyasından çıkan bilginlerimiz bir coğrafyaya sığdırılamayan dahi insanlardır. Bu bilginler sadece bir eser yazmakla öne çıkmamışlardır. Bu insanlar içinde büyüyüp yetişmiş oldukları tarihi, kültürü ve milletimizin özelliklerini sırtında taşıyan büyük insanlardır. Türk Din anlayışımızın temelini; tasavvufi boyutuyla Yesevilik, Fıkıhi boyutuyla Hanefilik, İtikadi boyutuyla Maturidilik oluşturmaktadır. Türk Milletinin binlerce yıllık birikimini ve bahsi geçen tarihi şahsiyetlerin düşünce sistemlerini rehber edinen derneğimizle birlikte Tarihte ilk defa Maturidi’nin fikirleri kurumsallaşmıştır.

Derneğimiz Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde 15 Mart 2012 tarihinde bahsi geçen tarihi tecrübeden faydalanarak toplumumuzun sorunlarına çözümler üretmek üzere ;

 Maturidi ve Ahmet Yesevi’nin fikir ve düşüncelerini tanıtmak,

Temel ilkelerimiz olan özgür düşünce, özgür irade ve hür bireyler anlayışıyla toplumun ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmek maddi ve manevi kalkınmasına yardımcı olmak,

İlim, Fazilet, ahlak, onur, haysiyet gibi güzel erdemlerin kazandırılması için eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve desteklemek,

 Türk ahlak ve geleneğini yaşatmak bu hususta ilmi ve kültürel yönden topluma yardımcı olmak, amaçları ile kurulmuştur.

Derneğimiz yurt içi ve yurt dışından gelen temsilcilik talepleri doğrultusunda ilgili bölgelerde çalışmalar yapmaktadır.

***

Not:Başkan veya yönetime iletmek istediğiniz mesajları lütfen maturidiotagi@gmail.com adresine gönderiniz.

İlgili Yazılar