İbn Sînâ’nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri

İbn Sînâ’nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri Prof. Dr. Yahya AKYÜZ îbni Sina bilime ve bilim öğrenilmesine büyük önem vermiştir. Bir yazısında der ki: Nefsini bilimlerle süslemeye ve düzeltmeye çalış. Bilimden başka her şeyi bırak. Bilimde her şey vardır. İnsanın ruhu kandil ve bi­lim onun aydınlığıdır. İlahî hikmet de kandildeki yağ gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa sana diri denilir: yanmaz ve karanlık kalırsa sen ölü sayılırsın”. İbn Sînâ, bilim öğrenmeyi, bu dünyada olduğu kadar, ölümden sonraki hayatta da mutlu olmak için gerekli görür. Ona göre bilim insanın kendini…

DEVAMINI OKU

Farabi’nin Siyaset Felsefesindeki İlk Başkan Oğuz Han Olabilir Mi?

Farabî’nin Siyaset Felsefesindeki “İlk Başkan” (Er-Reisü’l-Evvel) Oğuz Han Olabilir Mi? Büyük Türk-İslam filozofu Farabî’nin Mille, es-Siyasetü’l Medeniyye ve el-Medinetü’l-Fazıla gibi eserlerinde ele aldığı siyaset anlayışında İlk Başkan (er-Reisü’l-Evvel) tiplemesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak Farabî’nin İlk Başkanının ütopik bir  tipleme mi yoksa gerçek bir kişilik mi olduğu üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Ağırlıklı olan görüş, ilk başkan tiplemesinin belli bir kişilik yerine bir takım özellikleri taşıyan filozof, peygamber veya hem filozof hem de peygamberleri temsil ettiğidir. Bir kısım felsefe araştırmacılarına göre Farabî’nin kendisi filozof olduğu için, İlk Başkan da doğal olarak…

DEVAMINI OKU

Farabi – Doktora Tezleri

FARABİ’ NİN MUTLULUK ANLAYIŞI FARABİ’DE AHLAK VE AHLAK EĞİTİMİ FÂRÂBÎ’DE ÎKÂ’ TEORİSİ FÂRÂBÎ’DE SİYASET FELSEFESİ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 1-FÂRÂBÎ’NİN DİL VE ANLAM KURAMI 2-FÂRÂBÎ’NİN DİL VE ANLAM KURAMI FARABİ’NİN TOPLUM VE DEVLET GÖRÜŞÜ İBN MEYMUN’UN VARLIK VE DÜŞÜNCE ÖĞRETİSİ (FÂRÂBİ VE İBN SİNA İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK) İSLAM FELSEFESİNDE İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ PROBLEMİ (FARABİ VE KADI ABDULCEBBAR’A GÖRE)

DEVAMINI OKU

İbni Rüşd – Makaleler

İBN RÜŞD’ÜN PROJESİ: FELSEFE-DİN UZLAŞIMI FELSEFEDEN KELAMA YÖNTEM VE İÇERİK ELEŞTİRİSİNDE İBN RÜŞD’ÜN KELAM KARŞITLIĞI İBN RÜŞD’ÜN FELSEFE-DİN ÇÖZÜMLEMESİNİN ARİSTOTELYEN KÖKENLERİ ÜZERİNE MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ’NİN İBN RÜŞD İLE GÖRÜŞMESİ KİNDİ VE İBN RÜŞD’DE İNSAN TASAVVURU İBN RÜŞD’ÜN KELAMCILARIN HUDUS VE İMKAN DELİLLERİNE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER İBN RÜŞD’ÜN SKOLASTİK VE RÖNESANS FELSEFESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PROBLEM VE TARTIŞMALARIYLA GAZALİ VE İBN RÜŞD’E GÖRE İMKÂN MESELESİ GAZÂLÎ VE İBN RÜŞD FELSEFESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İBN RÜŞD FELSEFESİNDE BİLİMSEL YÖNTEM ÇAGDAŞ BİR İBN RÜŞDÇÜLÜK: ALMAN İDEALİZMİ ORTA ÇAĞ SİYASAL DÜŞÜNCESİ: FARABİ VE İBN-İ RÜŞD İBN RÜŞD’DE TANRI-ÂLEM İLİŞKİSİ…

DEVAMINI OKU

Farabi – Yüksek Lisans Tezleri

ARİSTO VE FARABİ’DE MUTLULUK DÜŞÜNCESİ ARİSTOTELES İLE FÂRÂBÎ’NİN MEKÂN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ ARİSTOTELES’TE VE FÂRÂBÎ’DE ÖZGÜR İRADE BİLGİ EDİNME SÜRECİNDE PLATON VE FARABİ’NİN İDEALAR KURAMININ ROLÜ DİNSEL DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA DEVLET FELSEFESİ VE FARABİ’DE İDEAL DEVLET FELSEFESİ DÜŞÜNCE TARİHİNDE SİYASET VE AHLAK ETKİLEŞİMİ FÂRÂBİ ÖRNEĞİ FÂRÂBÎ FELSEFESİNDE İNSAN TASAVVURU FARABİ VE İBN SİNA DÜŞÜNCESİNDE MEAD FARABİ VE SİYASET FELSEFESİNE DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ FARABİ VE THOMAS AQUİNAS’A GÖRE TANRI’NIN VARLIĞI VE SIFATLARI FARABİ’DE AKIL KAVRAMI FARABİ’DE AKIL VE TASAVVUF İLİŞKİSİ FÂRÂBÎ’DE HAKÎKATE ULAŞMA YOLU OLARAK FELSEFE FARABİ’DE KIYASIN OLUŞUMU-ŞEKİL VE ÇEŞİTLERİ FARABİ’DE SİYASET-AHLAK…

DEVAMINI OKU

İbni Sina – Doktora Tezleri

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 İBN SÎNÂ’DA BİLİMSEL KANITLAMA TEORİSİ İBNİ SİNA VE GAZZALİ’DE VAHİY ANLAYIŞI İBN SİNA’DAN ELMALILI’YA İHLAS SURESİ FELSEFÎ TEFSİR GELENEĞİ BİR VARLIK İDRAKİNİN ZEMİNİ OLARAK İHLAS SÛRESİ TEFSİRİ 1-İBN-İ SİNA, EBU’L-KASIM EZ-ZEHRAVİ, ŞEREFEDDİN SABUNCUOĞLU VE TOKATLI MUSTAFA EFENDİ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA 11.VE 18.YÜZYILLAR ARASINDA NÖROŞİRÜRJİ 2-İBN-İ SİNA, EBU’L-KASIM EZ-ZEHRAVİ, ŞEREFEDDİN SABUNCUOĞLU VE TOKATLI MUSTAFA EFENDİ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA 11.VE 18.YÜZYILLAR ARASINDA NÖROŞİRÜRJİ

DEVAMINI OKU

İbni Sina – Yüksek Lisans Tezleri

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ARİSTOTELES, İBN SİNA VE RAVAİSSON’DA ALIŞKANLIK AHLÂK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FÂRÂBÎ, İBN SÎNÂ VE İBN RÜŞD’DE ESTETİK FELSEFE-KELAM TARTIŞMALARINDA METİN TUTARLILIĞI (İBN SİNA-GAZZALİ ÖRNEĞİ) İBN SİNA FELSEFESİNDE AŞK İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE HAREKET KAVRAMI İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE İRÂDE İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE KÜLLÎLER MESELESİ İBN SİNA FELSEFESİNDE ZAMAN MESELESİ İBN SİNA MANTIĞINDA TÜMEVARIM İBN SİNA VE İBN RÜŞD FELSEFESİNDE ALLAH’NIN SIFATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İBN SİNA’DA AHLAK SORUNU İBN SİNA’DA AŞK KAVRAMI İBN SÎNÂ’DA HİKMETÜ’L-MEŞRİKIYYE KAVRAMI İBN SİNA’DA KÖTÜLÜK PROBLEMİ İBN SÎNÂ’DA MEÂD İBN SÎNÂ’DA RUH-BEDEN İLİŞKİSİ VE RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ…

DEVAMINI OKU

İbni Sina – Makaleler

Aşağıdaki Başlıkların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ALİ SUAVÎ’NİN “SALAMAN VE ABSAL” HİKÂYELERİ İLE İLGİLİ YAZISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İBN SÎNÂ’NIN METAFİZİK DELİLİ İBN SÎNÂ’ DA AŞK VE VARLIK İBN SİNA’NIN EŞ-ŞİFA ADLI ESERİ-MAKALE İBNİ SİNÂ’NIN MÛSİKÎNİN TEMEL KONULARINA YAKLAŞIMI VE ONUN MÛSİKÎ ANLAYIŞINDA FÂRÂBÎ’NİN ETKİSİ İBN SİNA’NIN VARLIK FELSEFESİ ÜZERİNDE NASİRUDDİN TÛSÎ İLE SADREDDİN KONEVÎ ARASINDA GEÇEN TARTIŞMALAR VARLIK FELSEFESİ VE İBN SİNA İBN SÎNÂ’NIN İLİM, FELSEFE ANLAYIŞI VE DİN FELSEFE İLİŞKİLERİNE YAKLAŞIMI

DEVAMINI OKU