Ebu Hanife’nin Vasiyeti

Ebu Hanife’nin Vasiyeti

Ebu Hanife zehirlendiğini anlayınca, zindanda ziyaretine gelmiş öğrencilerine, “Ölünce beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün!” diye vasiyette bulundu ve vasiyetnamesini yazdırdı:

1-Arap olmayan müslümanların, anadilleri ile ibadet etmeleri meşrudur.

2-Bir insanının mü’min olduğunu ibadeti belirlemez.

3-Kimin cennete veya cehenneme gideceğini Allah’tan başka hiç kimse bilemez.

4-Beşeri (insani) ilişkilerde dindarlık ölçü değildir.

5-Namaz kıldırdığı için para almak helal değildir.

6-İmana dair son sözü Allah söyler.

7-Din için toprak gasp etmek (mülkiyeti başkasına ait bulunan bir malı zorla almak) meşru değildir.

8-Evlenme ve eş seçme hakkı kadının kendisine aittir.

9-Arapça kutsal dil değildir, kutsal olan anlamdır.

10-Allah’ın elçileri, Allah’ın kitabına aykırı konuşmazlar.

11-Kur’ana ve akla aykırı rivayetler, kaynağı ne olursa olsun reddedilir.

12- İslam’da evliya diye bir sınıf yoktur, mü’minler Allah’ın evliyasıdır (dostudur).

13- Cinayetin cezası, mü’min ve kafir için aynıdır.

14-Haram para ile hasenat (hayır işleri) yapılmaz.

15-Zulüm yapan idareciye hediye verilmez, hediyesi alınmaz.

16-İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak farzdır.

17-İslam akıl ve vahiy dinidir. Aklı olmayanın dini de yoktur.

Kaynak: Prof. Muhammed Ebu Zehra, “Ebu Hanife”

İlgili Yazılar