1768-1774 Osmanlı Rus savaşı… Anapa Kalesi

1768-1774 Osmanlı Rus savaşı… Anapa Kalesi ‘’ Dağ Çerkes’in, ova Nogay’ın, şehir Tatar’ın…’’ Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne 1475 yılında bağlandıktan sonra Deşt-i Kıpçak bozkırlarında yeni güç ittifakları oluşmaktaydı. Altın Orda hanları zayıflamış Timur tarafından iyice hırpalandılar. Moskova Knezliği yükselmeye ve Slav prenslerini etrafında toplayıp büyük bir güç olma yolunda ilerliyordu. Novgorod, Kiev, Tver gibi birçok Rus Knezliği Moskova’ya katıldı. Bu yıllarda Hacı Giray ve Mengli Giray Litvanlar’a karşı Moskova ile ittifak kurarken Altın Orda ise Litvanyalı Jagellonlar ile ittifak kuruyordu. Bu savaşlar sonunda Osmanlı Devleti’nin desteğini de alan Kırım Hanlığı…

DEVAMINI OKU

Kırım Ahali Cumhuriyeti 1917-2017 Yüzyıllık Tatar Medeniyeti-I

Kırım Ahali Cumhuriyeti 1917-2017 Yüzyıllık Tatar Medeniyeti-I Kırım Karadeniz’in kuzeyinde yer alan tarihi yarım ada… Türkler’in kutlu yurdu… Çok uzun yıllar boyu Avrasya’nın kalbi, anahtarı, kalpgahı… Cengiz fırtınası, Timur efsanesi, Nogay Ordası, Batu,Berke, Orda Seçen, Baybars, Toktagan Han, Kırım Giray, Mengli Giray, Bora Gazi Giray, Devlet Giray ‘’Taht Algan’’, Kaplan Giray, İsmail Gaspıralı, Velican İbrahim, Numan Çelebi Cihan, Cafer Seydahmet ve daha niceleri adlarını anmadığım ya da adları unutulmuş kahramanlar diyarı … Bu diyar tarihin tozlu sayfalarında kalmış hak ettiği değeri almayı bekleyen birçok Alplerin, batırların diyarı Yeşil Ada nazlı…

DEVAMINI OKU

Uzak Eller-Kırım Dosyası 1.Bölüm

UZAK ELLER- KIRIM DOSYASI 1. BÖLÜM Kırım, Karadeniz’in kuzeyinde bir yarım ada, bizim yeşil adamızdır. Bereketli toprakları, yer altı ve toprak üstü zenginlikleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken Tatarlar’ın tarihi vatanının bir parçası, Rusya’nın askeri üslerinin olduğu, Sivastopol donanmasının bulunduğu ülke. Kırım Rusya’nın sayfiye yeri ve Bodrum’u, sıcak denizlere inmelerinin anahtarı, başlangıç adımıdır. İstanbul’un göz bebeği, kardeşi, Sultanların kayınbiraderlerinin, biraderlerinin memleketidir. İslam’ın kuzeydeki merkezi, Kazan ile beraber Rus ve Alman akınlarına karşı set olmuş, engel olmuş bir coğrafyadır. Kırım, Türk-Mongol kavimlerinin kadim yurdudur. Or-kapı denilem ince bir bağlantı ile Ukrayna…

DEVAMINI OKU

Altay’dan Kırım’a Karadeniz’in Kuzeyinde Göçebeler

ALTAY’DAN KIRIM’A KARADENİZ’İN KUZEYİNDE GÖÇEBELER Göçebeler, Avrasya Rusya, hattından MÖ. 1000’li yıllardan bugünümüze kadar bu toprakların bu coğrafyanın gerçek sahipleri olmuştur. Atalarımız hiç durmaksızın bu topraklara akmışlar ve sair birçok kavimle kaynaşmışlar. Alan, Got birliklerini parçalamışlar. İskitlerle başlayan atlı göçebe kültürü kendine has Roma, Bizans, Çin, Hint, İran Avrupa ekseninde kendi öz kültürlerini geliştirmişler. Birçok halkla kaynaşmışlar ve burada ta ki Ruslar ortaya çıkıp ta hâkim güç olana kadar kadim Türk dilleri hâkim olmuştur. Tatarlar, Moğollar, Kırgızlar, Slavik kavimler, Buntürki denilen kavimler buralarda hep beraber Fin-Ugor, Macar, Bulgar kavimleriyle büyük…

DEVAMINI OKU

Osman Batur Altay Türkleri’nin Bozkurdu

“Ben can verebilirim. Milletim, dünya durdukça mücâdeleye devam edecektir.” Tarihin hangi çağını açsanız bilinen bilinmeyen tarihin derinliklerinden gelen ata babalarımıza bakınca her yerde bir yiğit silueti, adsız, şansız kahramanlar silsilesi çıkacaktır karşımıza. Dünyanın hangi dağına dönsek yüzümüze değen bir şehit nefesi… Nereye baksak bir büyük destan, hangi rüzgârı dinlesek bir soylu direniş şarkısı… Osman Batur ya da Osman İslamoğlu… Türkistan dağlarında söylenen bir hürriyet şarkısı… Osman Batur ya da Osman İslamoğlu… Bir ömür boyu imanın, adanmışlığın, namusun gür sedası… Osman Batur Doğu Türkistan’ın efsanevi mücadele erlerinden. Doğu Türkistan dağlarının özgürlük…

DEVAMINI OKU

Kırım’da Ve Türkistan’da Selefilik, Vahabilik -2

selefilik ve vehhabilik

Kırım’da Ve Türkistan’da Selefilik, Vahabilik -2 Tarih başlığı altında, İslam Öncesi Dönem; Kuzey Avrasya’da İslam’ın Yayılması ve İlk Müslüman Devlet (10-13. Yüzyıllar); Coçiler ve İslamlaşmaları: Altınordu Döneminde İslam Kültürü; 15-16. Yüzyıllarda Müslüman Türk-Tatar Devletleri; Tatar Toplumunun Rusya Tarafından Kolonileştirilmesi ve Sonuçları (16-18. Yüzyıllar); Çöküşten İslami Uyanışa Kadar Rus İmparatorluğundaki Tatarlar Üzerinde Sömürge Politikasının Etkileri (18-19. Yüzyıllar); Tatarlarda Ceditçilik ve İslami Reform; Etno-kültürel Yapıdan Siyasi Millete; Sovyet Döneminde Tatarlar’da İslamiyet; Sovyet Sonrası Tataristan ve İslami Rönesansta Yeni Dalga; Tatar Toplumunda Sosyal Yapı ve İktisadî Gelişim başlığı altında Geleneksel Tatar Ekonomisi: Modernleşme…

DEVAMINI OKU

Kırım’da Ve Türkistan’da Selefilik, Vahhabilik -1

kırımda selefilik vehhabilik

İlk Suûdi Devleti, 1744 yılında (Hicrî 1157) kuruldu. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab, Diriyah’a yerleştiğinde Diriyah Prensi Muhammed İbn-i Suud Vahhabî’nin dâvâsını desteklemeye ve benimsemeye hazırdı. Suûdi Arabistan Krallığı’nın Kraliyet ailesi ve onun müttefikleri Arabistan’da egemen devlet için ayaklandılar. İlkin Necd’i zaptettiler. Daha sonra etkilerini Kuveyt’in doğu kıyısından aşağı Umman sınırına kadar genişlettiler. Suûdiler daha sonra doğuya yönelerek sınırlarını Asir’in tepelerine kadar teşmîl ettiler. Daha sonra Vahhâbî kuvvetleri Irak ve Suriye vilâyetlerine de hücum etmeye başladı. 1801’de bu taarruzlar Şiîlerin kutsal mekânı Kerbelâ’yı yağmalamalarıyla doruğa çıktı. 1802 yılında Vahhâbîler İslâm’in iki kutsal şehri Mekke ve Medine’yi de elde ederek Hicaz  bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. Özellikle bu son olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nun prestijini sarsacak nitelikteydi, zîrâ Osmanlı Devleti bu iki kutsal şehir üzerinde 1517’den beri hükümranlığını…

DEVAMINI OKU

Tatar ve Türk Kavimleri İlişkisi

18 Mayıs 1944 Şehitleri Anılacak … ———————————————————————————– Tatar ve Türk kavimleri ilişkisi Alm. Tatar (-in f) (m), Fr. Tartare (m), İng. Tatar. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mânâlarda kullanılan Tatar kelimesine ilk olarak Orhun kitâbelerinde İstemi Hanın bir merâsimine gelenler listesinde rastlanmaktadır. Aynı şekilde Kültegin ve Bilge Kağan kitâbelerinde de Tatarlar çeşitli vesîlelerle anılır. Bu kitâbelerde Otuz-Tatarlar olarak geçen kavim, Göktürk ve Uygur kitâbelerinde Dokuz-Tatarlar şeklinde geçer. Bayan-Çur Kağan kitâbesinde Uygurlarla Tatarların yaptıkları savaşlar anlatılır. Tatarların Asya’dan batıya yayılmaları iki dalga hâlinde olmuştur. İlki Atilla zamânındaki savaşlar esnâsında batıya gitmişlerse de, çoğunluğu…

DEVAMINI OKU

Balkanları Türkleştiren Alperenler Sarı Saltuk Ve Demirci Baba

Anadolu’nun iskânı Cengiz Han’ın Moğolları ve Tatarları ile çok hız kazanmıştır. Moğol fırtınasının estiği bu yüzyıllarda Kie-li( Kara Kağan) Kağan’ın Çinliler tarafından esir edilmesi ile çöken Doğu Göktürk Türk boyları asabiyetleri çok yüksek oldukları ve zaten kutsal sayılan doğu yönünün de verdiği üstünlük fikri ile diğer yönlerde batıya ,kuzey-batıya harekete geçtiler.Fakat batıdan gelen Arap fetihleri olsun burada yerleşik olarak bulunan boylar olsun konumlarından dolayı göçebelikleri ve savaşma yetenekleri daha üstün olan bu diğer Tölös kökenli Türk boyları karşısında tutunamadılar.Sonuçta batıya doğru Atilla’nın Hunları’ndan beri ilk kez önemli göçler olmaktaydı.Göktürk federasyonunun…

DEVAMINI OKU