Hakkımızda

maturidi yesevi otağı hakkında

Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği Türk-İslam düşüncesinde bazı şahsiyetler sadece İslam anlayışı ile ilgili fikirleri bize taşımakla bilinmezler. İmamı Azam Ebu Hanife gibi Maturidi gibi Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli gibi Orta Asya coğrafyasından çıkan bilginlerimiz bir coğrafyaya sığdırılamayan dahi insanlardır. Bu bilginler sadece bir eser yazmakla öne çıkmamışlardır. Bu insanlar içinde büyüyüp yetişmiş oldukları tarihi, kültürü ve milletimizin özelliklerini sırtında taşıyan büyük insanlardır. Türk Din anlayışımızın temelini; tasavvufi boyutuyla Yesevilik, Fıkıhi boyutuyla Hanefilik, İtikadi boyutuyla Maturidilik oluşturmaktadır. Türk Milletinin binlerce yıllık birikimini ve bahsi geçen tarihi…

DEVAMINI OKU