Muhammed İhsan Oğuz ‘un Din ve Toplum Anlayışı

muhammed ihsan oğuz

Muhammed İhsan Oğuz ‘un Din ve Toplum Anlayışı Elif MARAZ / Yüksek Lisans Tezi Bu teorik çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak metin taraması tekniğiyle özellikle din sosyolojisi açısından bakılarak disiplinler arası bir yaklaşım sergilenmiştir. Ve genel anlamda Türkiye’deki toplumsal değişim süreçlerinin etkilerinin M. İhsan Oğuz’un din ve toplum anlayışı üzerindeki yansımalarına odaklanılmıştır. Nakşibendi-Halidi koluna bağlı olduğu ve yoğun ilmi faaliyetlerde bulunduğu bilinen M. İhsan Oğuz’un din ve toplum anlayışını araştırmak değişen Türkiye’de din ve toplum ilişkisinin konumunu anlamlandırmaya yeni bir katkı sağlayacaktır. Türk modernleşme çabalarında dini grupların modernleşmeye etkileri olduğu…

DEVAMINI OKU