TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE RUS POLİTİKASI(1914-1917)

“Türkiye Asya’sının Parçalanması” sorunu, Türkiye’nin savaşa girmesinden sonra yalnız siyasal bir önem kazanmakla kalmamış, fakat aynı zamanda Müttefik devletlerin savaş sonrası dönemdeki politikalarını da belirleyen başlıca etkenlerden biri olmuştur. Savaşın en sıcak dönemi olan ilk üç yıl (1915-1918) içinde ve “Türkiye’nin Parçalanması” konusunda diplomatik yazışmalara ilişkin belgeler, ihtilale kadar Rusya Dış işleri Bakanlığında “özel nitelikte bir iş” olarak görülüp büyük önem verilerek bakanlığın gizli dosyalarında saklanmış, bugün de Sovyet Dış işleri Bakanlığı Merkezi Arşiv Dairesinin (Devlet Arşivi) bölümünde bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin belgeler, Dış işleri Bakanlığı tarafından litografya ile kopyaları…

DEVAMINI OKU