Teo-Politik Savaşlara Meşruiyet Sağlayan Fetvalar ve Günümüzde Laikliğin Önemine Dair

laiklik

Teo-Politik Savaşlara Meşruiyet Sağlayan Fetvalar ve Günümüzde Laikliğin Önemine Dair Prof. Dr. Mevlüt UYANIK Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinde yadsınamayacak bir yere sahip olan laikliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlamak için tarihsiz okumaların talihsizliğinden kaçınmak şart. 1789 Fransız İhtilaliyle değişen dünya paradigmasına uyum sağlamak için bir seri düzenleme (Tanzimat) ve ıslahatlar yapan Osmanlı, I. ve II. Meşrutiyetle parlamenter sistem denemeleri yaptı. Üç Tarz-ı Siyasetin ilki olan Osmanlılılık ile mutlak monarşisini devam ettirmeye çalıştı, ardından İslamcılığı denedi. Balkanlar ve Ortadoğu’da yaşadığı şoklar sonunda Türklük merkezli bir sistemi önceledi. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’dan tevarüs…

DEVAMINI OKU

Kayıp Ruh Maturidilik

Kayıp Ruh Maturidilik Köşemdeki ilkyazımda insanın en büyük hataları en güçlü hissettiği anda yaptığını tarihe bir yolculuk yaparak anlatmak, bu hatanın Türklük ve Müslümanlık için tarihin akışını nasıl değiştirdiğine şahitlik edelim istedim. ‘’Dinin görevi insan ruhunu günahtan ve kötülüklerden alıkoymak, hükümetin görevi ise bireyin yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını korumaktır. ‘’ demiş Batılılar dediğimiz toplumun ortaçağ zihniyetinden modern topluma dönüşümünü başlatan beyin takımından olan John Locke. Müslüman Türklerin itikadi imamı kabul edilen Maturidi ise paralel sayılabilecek “Diyanet siyasetten ayrıdır, çünkü siyaset/devlet yönetimi insan aklına, Kur’an ise vahye dayanır ” sözcükleriyle…

DEVAMINI OKU