Azerbaycan ‘ın Bağımsızlık Günü Kutlu Olsun!

Azerbaycan ‘ın Bağımsızlık Günü Kutlu Olsun!

İşgalci ermenistan tarafından Can Kardeşimiz Azerbaycan’ın bağımsızlığına kastedildiği bu günlerde

Bütün millət birgə səslə Türkəm deyə hayqırır

Göylərə yüksəlir bu səs;

Haray Haray Haray Haray Mən Türkəm

Qurtuluşun dəlisiyəm, Dəliqanlı Türkəm mən

Haray Haray Haray Haray Mən Türkəm

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy; duysun bu səsi

Yoxluğuma fərman yazan əllər; duysun bu səsi

Tilsim qırılmışdır artıq ! Sındırmışıq qəfəsi

Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi

Ölümə meydan oxuyan Dəliqanlı Türkəm mən

Haray Haray Haray Haray Mən Türkəm

Can Azərbaycan’ın Müstəqillik Günü mübarək olsun!

İlgili Yazılar