Bilim Tarihinde Türkler

Bilim Tarihinde Türkler

Melek Dosay Gökdoğan

Bilimsel bir disiplin olarak on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Bilim Tarihi; insanlığın müşterek ürünü olan bilimin tarih içindeki gelişim sürecini incelerken, bilim adamlarının bilgiyi üretme biçimlerini ve toplumla karşılıklı etkileşimlerini, bilimin teknoloji, felsefe, sanat ve din ile ilişkisini, hayatımızdaki yerini ve önemini araştırarak bilimsel faaliyeti bütün yönleriyle tanıtmaya çalışır.

Bilim Tarihinde Türkler adını taşıyan bu çalışma, bilim tarihinin içerdiği olgu ve olaylarda Türklerin rolü ve yerini özet olarak göstermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Kitapta, tarihin çeşitli çağlarında Türk bilginlerin yapmış oldukları bilimsel çalışmalar ve Türk yöneticilerinin destekledikleri bilim kurumları anlatılmaktadır