Matüridi: Kayıp Aydınlanmanın İzinde Çalıştayı Kitabı Yayınladı

Matüridi, Maveraünnehir bölgesinin yetiştirdiği önemli düşünürlerden birisidir. İnanç alanında getirdiği yorumlar ve ortaya koyduğu bakış açısı, o dönemin insanı üzerinde etkili olduğu gibi, sonrasındaki düşünürler üzerinde iz bırakmıştır.  Ancak diğerlerinin aksine, Matüridi, ilim dünyasında daha yeni tanınan ve yıllarca ihmal edilenbir düşünürdür. Ancak son yıllarda Ebu Mansur el-Matüridi, akademik çevrelerin yakın ilgisine mazhar olmakta.

Özellikle Matüridi ve Matüriliğe ilişkin temel kaynakların su yüzüne çıkarılıp neşredilmesiyle birlikte, bu alanda birbirinden önemli çalışmalar da ortaya çıkmaştır. Bu konuda son yıllarda ülkemizde de pek çok sempozyum, konferans  yapılmış ve yine artın ivmeyle makale ve kitaplar yazılmıştır.  Bu nokta da,  “İmam Mâturîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde” adlı çalıştay dikkat çeken faaliyetlerden biri olmuştu.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)’ınca organize edilen çalıştay,  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenmiştir. Prof. Dr.  Şaban Ali Düzgün’ün Bilim Kurulu Başkanlığını yaptığı çalıştay,  25–27 Ekim 2018, Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay hem Matüridi düşüncenin doğru anlaşılmasına katkı sağlamak hem de onun düşüncelerinin günümüze taşınması noktasında önemli bir faaliyetti. Çalıştayda sunulan bildiriler, yapılan müzakereler, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün editörlüğünde kitaplaştırıldı ve Otto Yayınları tarafından Ocak 2020’de yayınlandı.  Kitap, 400 sayfayı aşan hacmi ile Matüridi düşünceyle ilgili önemli bir çalışma olarak okuyucusunun karşısına çıkıyor.

“İslam medeniyeti, Orta Asya’da, Türk ve İran; Mağrib’de ise Berberî kültürle karşılaşarak en ciddi nüvelerini üretti.
Bu karşılaşma, her coğrafyanın kendi karakterini yansıtan düşünme biçimlerini ortaya çıkardı.
Semerkand, Buhara, Taşkent gibi kültür merkezlerini içinde barındıran Maveraünnehir bölgesindeki düşünce hareketliliği ve ilmî tedrisin yoğunluğu da kendi geleneğini oluşturdu.
Bilginin sistematik bir formda yeniden inşa edildiği bu dönemin en önemli isimlerinden biri, kendinden sonraki âlimlerin ‘aklı karışıklara rehber’ olarak tanımladıkları İmam Mâtürîdî’dir.
Bu eser, Müslüman toplumların salt hamasetle değil bilgiye dayanan aydınlanmanın verdiği güçle çağa tanıklıklarını talep etmektedir. “

Kitap, yayıncısı olan OTTO yayınlarından ya da seçkin kitapçılardan temin edilebiliyor.

Satın Almak İçin Tıklayınız.

İlgili Yazılar