Sönmez Kutlu’nun İnsani ve Ahlaki Değerler Kitabı Yayınevimizden Çıktı

Sönmez Kutlu’nun İnsani ve Ahlaki Değerler Kitabı Yayınevimizden Çıktı 2003 yılında İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Haz.: Sönmez Kutlu) kitabının yayımlanması sonrasında Türkiye’de İmam Mâturîdî ve görüşlerinin tanınması konusunda önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Yurt içinde birçok televizyon programı yapıldı; gazetelerde köşe yazıları yayımlandı; yurtiçi ve yurtdışında onu aşkın bilimsel bilgi şöleni ve onlarca konferans düzenlendi. Ayrıca üniversitelerimizde elliyi aşkın master ve doktora çalışması yapıldı. Bazı dergiler, özel sayılar çıkardı. Bu süreçte. Türk Müslümanlığının kurucu önderlerinden Ebû Hanife, İmam Mâturîdî ve Ahmet Yesevi’nin görüşlerini konu edinen Türkler ve İslam Tasavvuru (İSAM Yayınlan. İstanbul…

DEVAMINI OKU

Ahlak Temelli İslam Anlayışı – Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (5)

ahlak temelli islam anlayışı

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (5) : Yesevi Yolunun Ahlak Temelli İslam Anlayışı Yesevî yolu toplumumuzda derinleşen ahlak sorunu karşısında tam bir çözüm olarak durmaktadır. Günümüzdeki yanlış din ve tasavvuf anlayışında işletilen aklın kullanılması ve sorgulama yoktur. Sorgusuz sualsiz şahıslara ve fikirlere teslimiyet vardır. Bu da zaman içerisinde insanların, takip ettiği kişilerin kutsallaşmasına, sorgulanmaz hale gelmesine ve o kişilerin sözlerin Allah’ın bir emri gibi algılanır hale gelmesine sebep olmuştur. İşte toplumda bunun yansıması olarak ‘dini-siyasi kadrolaşmalar’, ‘üreten değil, tüketen bir toplum’ ve ‘din adına bilim düşmanları’ oluşmuştur. Maturidi Yesevi Otağı

DEVAMINI OKU

Ahmet Yesevi ‘nin Din Anlayışı ve Bektaşilikteki Bazı Yansımaları

Ahmet Yesevi'nin ahlak temelli islam anlayışı

Ahmet Yesevi ‘nin Din Anlayışı ve Bektaşilikteki Bazı Yansımaları Konunun Önemi Ahmet Yesevi, bugün bile adından saygı ile söz edilen, Türklerin din anlayışına damgasını vurmuş önemli bir şahsiyettir. Onun varlığı, Türk dünyasının hemen her yerinde, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Türkmenistan’da vb. sanki halen yaşıyormuşçasına hissedilir. Daha da ötesi, aradan geçen asırlar, bir yandan Ahmet Yesevi’yi mitolojik bir öge haline getirmiştir; öte yandan da, Türkler’in birbirlerini anlamaları, yeniden tanıyabilmeleri için kendisine sarılacakları bir ortak sembol haline dönüştürmüştür. Her ne kadar Ahmet Yesevi’nin gerçek hüviyeti, adı etrafında oluşturulan efsanelerle gölgelenmiş/perdelenmiş ise de, bu durum…

DEVAMINI OKU