Milli Kimliğimize Sahip Çıkan Yesevî

türkçe milli kimliğimiz

Neden Mâturîdî-Yesevî Felsefesi (7) Milli Kimliğimize Sahip Çıkan Yesevî Yanlış din ve tasavvuf anlayışında Kur’an Arapçasından anlaşılmadan okunmalı ki daha çok sevap kazanılsın(!) Hâlbuki yüce yaratıcı ve Kur’an’ın bizzat emri Kur’an’ın anlaşılarak okunmasıdır. Bu bağlamda Ahmet Yesevî, her millet kendi dilinde Kuran’ı anlayabilmeli ve ibadet edebilmeli esasına göre yaşamış, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen Kuran’dan anladıklarını Türkçe hikmetler şeklinde halkın anlayabileceği bir dilde şiirlerle izah etmeye çalışmış bu sayede İlim ile halkı buluşturmuştur. Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU

Yesevi – Bektaşi Yolunda Akıl Komutandır

yesevi bektaşi yolu

Yesevi – Bektaşi Yolunda Akıl Komutandır Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (6) Türk Tasavvuf anlayışının önderi olan Ahmet Yesevî hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Türkistan’ın Yesi bölgesine ithafen Yesevî olarak anılmaktadır. Mâturîdî medreselerinde yetişen Ahmet Yesevî, insanı eğitim ve terbiye yöntemini tamamen Orta Asya Türk Kültürünün özelliklerine uygun bir biçimde sunmuştur. Ahmet Yesevî’nin din anlayışında akıl komutandır, sorgulamak esastır. Hoca Ahmet Yesevî’nin en büyük takipçisi Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Makalat adlı eserinde “iman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar.” ifadesiyle Yesevî-Bektaşi yolunun akılcı çizgisini net…

DEVAMINI OKU

Ahlak Temelli İslam Anlayışı – Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (5)

ahlak temelli islam anlayışı

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (5) : Yesevi Yolunun Ahlak Temelli İslam Anlayışı Yesevî yolu toplumumuzda derinleşen ahlak sorunu karşısında tam bir çözüm olarak durmaktadır. Günümüzdeki yanlış din ve tasavvuf anlayışında işletilen aklın kullanılması ve sorgulama yoktur. Sorgusuz sualsiz şahıslara ve fikirlere teslimiyet vardır. Bu da zaman içerisinde insanların, takip ettiği kişilerin kutsallaşmasına, sorgulanmaz hale gelmesine ve o kişilerin sözlerin Allah’ın bir emri gibi algılanır hale gelmesine sebep olmuştur. İşte toplumda bunun yansıması olarak ‘dini-siyasi kadrolaşmalar’, ‘üreten değil, tüketen bir toplum’ ve ‘din adına bilim düşmanları’ oluşmuştur. Maturidi Yesevi Otağı

DEVAMINI OKU

Ehliyet ve Liyakati Önceleyen Mâturîdî | Neden Mâturîdî-Yesevî Felsefesi (4)

ehliyet ve liyakat

Neden Mâturîdî-Yesevî Felsefesi (4) : Ehliyet ve Liyakati Önceleyen Maturidi Mâturîdî “amel-iman ayrımı” ve “imanda artma-eksilme olmaz” görüşleriyle imanın kişi ile Allah arasında gerçekleşen bir şey olduğunu ifade etmiş ve insanların bu alana müdahale etmesini engellemiştir. İnsanların imanla ilgili herhangi değerlendirme yapamayacaklarını ve bir yargıya varamayacaklarını net bir şekilde ortaya koymuştur. Mâturîdî’nin İman Anlayışı İmanı akledilebilenlerin en güzel ve değerlisi olarak gören Mâtürîdî, Allah’a inanmayı aklî bir gereklilik kabul eder. Mâtürîdî açısından sorumluluğun temel şartı akıldır ve imanın hakikati de ancak düşünme ve akıl yürütme yoluyla bilinebilir. Mâtürîdî’ye göre iman,…

DEVAMINI OKU

Bilime destek olan Hanefi-Maturidi gelenek | Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (3)

bilime destek

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (3) : Bilime destek olan Hanefi-Maturidi gelenek İslam’ın ilk emri oku ikinci emri ise yazmaktır. Ancak Bilim talebeleri için para toplamak, öğrencilere destek olmak için yardım istendiğinde kulaklarını kapatan, okul yapmanın cami yapmaktan daha üstün bir toplumsal faaliyet olduğunu idrak edemeyen dindar değil dini-dar Müslüman bir toplumla karşı karşıyayız. İslam medeniyeti ne zaman kitabi ve ilmi medeniyetten çıktı söz medeniyetine dönüştü işte o zaman İslam medeniyeti çökmüştür. Halbuki itikatta önder kabul ettiğimiz Hanefi–Mâturîdî gelenekten gelen âlimlerin “bir beldede ilim talebesinin geçimini sağlamak o beldedeki insanların üzerine vaciptir.…

DEVAMINI OKU

Diyanet ve Siyaseti Ayıran Mâturîdî | Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (2)

diyanet ve siyaset ayrımı

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (2) : Diyanet ve Siyaseti Ayıran Mâturîdî Mâturîdî din ve siyaset arasına net bir çizgi çekerek birbirinden ayırmıştır. Siyasî yetki devlet başkanlarının elindedir, diyânet yetkisi ise Nebilerin elindedir. Peygamberin diyânet görevi, Allah tarafından kendisine verilmiş bir görev iken, devlet başkanlığı ilahî bir misyon olmayıp insanların kendi siyasî tercihleri ile ilgili olduğu söylenebilir. Maturidi ’ye göre devlet adamının dini vasfı olmamalıdır. Eğer olursa halk onu kutsallaştırır, yanlışlarını göremez olur. Hâlbuki devlet adamı doğru veya yanlış icraat yapabilir. Doğrular desteklenir. Yanlışlar eleştirilir. Dini vasfı olduğu zaman ‘Allah’ın kaderi’ olarak…

DEVAMINI OKU

Akla ve Bilgiye çağıran Mâturîdî | Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (1)

maturidi bilgi kuramı

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (1) : Akla ve Bilgiye çağıran Mâturîdî Mâturîdî bilgi kuramında, rüya, sezgi, ilham, keşif gibi nesnel ve objektif olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin dinde delil olarak kullanılmayacağını açıkça belirtmiştir. Mâturîdî’nin bilgi kuramı toplum tarafından bilinmedi. Bu şartlar bilinmediği için İslam âlemi deliler ve şizofrenleri asırlarca evliya zannetti. Ayeti kerimenin ifadesi ile “Bilmediğiniz şeyin arkasında gitmeyin” demek size ispatlanamayacak bilginin arkasından gitmeyin demektir. Hz. Peygamberin “faydasız bilgiden Allah’a sığınırım” sözünün manası ise uygulaması olmayan hiç bir bilgi; bilgi değil sadece lakırdıdır. Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU